Straipsnių kiekis: 8

Artėjant Sekminėms (audio)

„Dažnai bendrauk su Šventąja Dvasia - pataria šv. Chosemarija -, ta, kuri turi padaryti tave šventą. Neužmirški, kad esi Dievo šventovė. Parakletas yra tavo sielos gelmėje: atidžiai Jo klausykis ir paklusniai priimk Jo įkvėpimus“ (Kelias, 57).

Krikščioniškas ugdymas

Šventosios Dvasios devyndienis

Šventosios Dvasios devyndienis padeda mums pasiruošti Sekminių iškilmei. Pristatome kelis resursus, kurie padės mums bendrauti su Šventąja Dvasia šiuo laikotarpiu.

Gyventi tikėjimu

Už vis atsinaujinančią Bažnyčią

„Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo“, kviečia Popiežius Pranciškus pristatydamas šio mėnesio intenciją bei ragindamas melstis, kad Šventoji Dvasia suteiktų mums malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.

Bažnyčia ir Popiežius

Naujieji atradimai (IV): „Nekalbėkite: išgirskite Ją“

Šv. Chosemarija „atranda“ Šventąją Dvasią, dėka paprasto patarimo, kuris gali apšviesti ir mūsų dvasinį gyvenimą.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2020 m. liepos 20 d.)

Patirdami savo žmogišką silpnumą prisiminkime, kad Kristus išsirinko savo mokinius pažindamas jų trūkumus, bet kartu žinodamas, kad Šventoji Dvasia yra už juos stipresnė - rašo mons. Fernando Ocariz šio mėnesio laiške.

Pastoraciniai laiškai

Šv. Chosemarijos malda Šventajai Dvasiai

Malda, kurią parašė šv. Chosemarija 1934 m.

Šv. Chosemarijos mokymas

Prelato laiškas (2010 m. birželis)

Įvairios birželio liturginės šventės yra šio mėnesio Prelato laiško Opus Dei tikintiesiems tema.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2007-ųjų birželis)

Mons. Javiero Echevarríos laiškas Opus Dei tikintiesiems. Šį mėnesį jis gvildena Švč. Trejybės ir Eucharistijos paslaptis.

Pastoraciniai laiškai ir žinios