Šv. Chosemarijos malda Šventajai Dvasiai

Malda, kurią parašė šv. Chosemarija 1934 m.

Ateik, Šventoji Dvasia! Apšviesk mano protą, kad aš pažinčiau Tavo įsakymus. Sustiprink mano širdį prieš piktojo kėslus. Sužadink mano valią...

Išgirdau Tavo balsą ir nenoriu likti užkietėjęs ir priešintis, sakydamas vėliau... rytoj... Nunc coepi! Dabar! Nes gali taip būti, kad nebeturėsiu rytojaus.

O tiesos ir išminties Dvasia, supratimo ir patarimo Dvasia, džiaugsmo ir taikos Dvasia!

Aš noriu to, ko Tu nori; noriu, kadangi Tu nori; noriu, kaip Tu nori; noriu, kada Tu nori...

Šv. Chosemarija, 1934 m.