Malda José María Hernández Garnica užtarimu

Šia malda privačiai galima prašyti Dievo malonių užtariant kun. José Maríai.

Viešpatie, mūsų Dieve, Tu norėjai per savo tarną kunigą José María paskleisti pasaulyje pašaukimą tapti šventais eiliniame gyvenime. Padėk ir man sekti Jėzumi Kristumi, būti Jo akivaizdoje savo kasdieniuose darbuose ir dalintis krikščioniško pašaukimo džiaugsmu su daugeliu sielų. Teikis išaukštinti savo tarną José María ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve, mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite skiltimi „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.