Straipsnių kiekis: 50

Evangelijos komentaras - Didžioji savaitė (audio)

Šv. Chosemarija patardavo įsitraukti į Evangelijos scenas kaip dar vienas jų dalyvis.

Evangelija

Lydėti Kristų jo kančioje

Tinkamai pasiruošti didžiųjų malonių priėmimui, mūsų Motina Bažnyčia suteikia mums proga apmąstyti Jėzaus kančią, kurią galime atkurti savo širdyse ir joje dalyvauti kaip esami jos veikėjai.

Krikščioniškas ugdymas

Maldos šv. Juozapui

Rinkinys maldų, paminėtų Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkajame laiške „Patris corde“ ir dekrete, nurodančiame šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Gyventi tikėjimu

Per Gavėnią kartu lipkime į kalną, kaip sportininkai džiaugsmingai treniruojantis

Savo žinioje Gavėnios proga Popiežius Pranciškus ragina mus atnaujinti savo tikėjimą, viltį ir meilę. Šiandienos meditacijoje išgirsite patarimų, kaip su atkaklumu įgyvendinti Šventojo Tėvo raginimą.

Krikščioniškas ugdymas

Nugalėti piktą gerumu (audio meditacija)

Stovėdama prie Kryžiaus Mergelė Marija kentėjo kartu su savo Sūnumi. Ji gali mus užtarti, kad ir mes mokėtume paguosti Viešpatį, kentėjusį už mus.

Krikščioniškas ugdymas

Gavėnia - kelionė į laisvę

Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia kviečia mus atsiversti, kad gerai pasiruoštume švęsti Velykų paslaptis. Vidinė kova yra meilės kova, joje turime elgtis kaip sportininkai - po nesėkmės nepasiduoti, bet pradėti vis iš naujo.

Krikščioniškas ugdymas

Tikrovė pranoks jūsų svajones (audio meditacija)

Minėdami Opus Dei veiklos tarp moterų metines, dėkojame Dievui už šią dovaną, apmąstome moterų vaidmenį Bažnyčioje, visuomenėje ir - kartu su šv. Chosemarija - esame kviečiami svajoti, žinodami, kad tikrovė pranoks mūsų svajones.

Krikščioniškas ugdymas

Eiliniai žmonės gavo neeilines dovanas - tvirtą tikėjimą ir drąsią viltį

Apie Viešpaties paaukojimą ir susitikimą su dviem tikėjimo ir vilties žmonėmis: Simeonu ir Ona (audio meditacija).

Krikščioniškas ugdymas

Tikra vienybė prasideda tavyje (audio meditacija)

Sausio mėnesį Bažnyčia kviečia mus melstis už krikščionių vienybę, už kurią pats Jėzus Kristus meldėsi Tėvui per paskutinę vakarienę.

Krikščioniškas ugdymas

Išgyvensiu Kalėdas netaupydamas energijos : )

Maldos tyloje išgirstame Viešpaties kvietimą išeiti iš komforto zonos, negailėti savęs, pasitikti artimą.

Krikščioniškas ugdymas