Tikra vienybė prasideda tavyje (audio meditacija)

Sausio mėnesį Bažnyčia kviečia mus melstis už krikščionių vienybę, už kurią pats Jėzus Kristus meldėsi Tėvui per paskutinę vakarienę.

🎧 Klausykis meditacijos: Tikra vienybė prasideda tavyje (2021-01-21)

Krikščionių susiskaldymas yra didelė žaizda Bažnyčioje - Kristaus Kūne. Visi turime jausti atsakomybę atstatyti šią vienybę ir tokiu būdu prisidėti prie šio Kristaus troškimo, nepamiršdami, kad tikra vienybė prasideda pirmiausia mumyse, mūsų šeimose, bendruomenėje.