Straipsnių kiekis: 50

Šv. Juozapas: priimantis tėvas

Mūsų gyvenime daug kartų klausiame „kodėl?“ Kaip į šį klausimą atsakydavo šv. Juozapas?

Krikščioniškas ugdymas

Jus Aš vadinu draugais

Jėzus mus laiko savo draugais ir siūlo mums savo draugystę. Jis ištikimas draugas, kuris niekada neišduoda. Kaip atsiliepiame į Jo draugystę? Tikra draugystė reikalauja bendravimo, ypač maldos metu.

Krikščioniškas ugdymas

Krikščionių psichologinis išankstinis nusistatymas (audio meditacija)

Krikščionims būdingas psichologinis išankstinis nusistatymas - galvojimas kaip galėčiau padėti kitam žmogui.

Krikščioniškas ugdymas

Jėzus galingu balsu man sako: „Skrisk aukščiau!“

Jėzaus galia leidžia mums pakelti žvilgsnį ir siekti didžiausių kontempliacinio gyvenimo aukštumų (audio meditacija).

Krikščioniškas ugdymas

Būti praeinančiu Jėzumi (audio meditacija)

Mąstymo malda - laikas, kai stojame Viešpaties akivaizdon su Juo pasikalbėti. Šiandienos meditacijos tema - Evangelijos pagal Luką ištrauka (Lk 19, 1-10), kurioje Jėzus apsilanko Jeriche.

Krikščioniškas ugdymas

Tikėjimas ir dėkingumas (audio meditacija)

Mąstymo malda - laikas, kai stojame Viešpaties akivaizdon su Juo pasikalbėti. Kunigo vedamos meditacijos tikslas - padėti puoselėti maldos gyvenimą.

Krikščioniškas ugdymas

Rugpjūčio 15 d.: „Pačiam patirti motinišką Marijos meilę“

Artėjant Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmei (Žolinei), primename ištrauką iš šv. Chosemarijos pamokslo apie Dievo Motiną.

Gyventi tikėjimu

Nuliūdusiųjų Paguoda: Šv. Rapolo meditacija

Ateinančiomis savaitėmis mūsų puslapyje galėsite rasti keletą kunigo vedamų meditacijų, audio formatu. Jų tikslas - padėti sustiprinti maldos gyvenimą.

Krikščioniškas ugdymas

Adoracija - paslėptas lobis (audio)

Opus Dei prelato, vysk. Chaviero Ečevarijos pastoracinis laiškas apie Eucharistiją (2004 m. spalio 6 d.) audio formatu.

Gyventi tikėjimu

Dievo troškimas (audio)

Net kai negalime dalyvauti šv. Mišiose, galime priimti dvasinę komuniją. Tai prisiminėme 2020 m., kai visame pasaulyje paskelbus karantiną, kai kur nustota viešai švęsti Eucharistiją. Bet kas gi toji dvasinė komunija?

Krikščioniškas ugdymas