Šv. Josemarios malda Šventajai Dvasiai

Artėjant Sekminėms, siūlome iš naujo atrasti Šventojo Josemarios maldą į Šventąją Dvasią.

Opus Dei - Šv. Josemarios malda Šventajai Dvasiai

Ateik, Šventoji Dvasia! Apšviesk mano protą, kad aš pažinčiau Tavo įsakymus. Sustiprink mano širdį prieš piktojo kėslus. Sužadink mano valią...

Išgirdau Tavo balsą ir nenoriu likti užkietėjęs ir priešintis, sakydamas vėliau... rytoj... Nunc coepi! Dabar! Nes gali taip būti, kad nebeturėsiu rytojaus.

O tiesos ir išminties Dvasia, supratimo ir patarimo Dvasia, džiaugsmo ir taikos Dvasia!

Aš noriu to, ko Tu nori; noriu, kadangi Tu nori; noriu, kaip Tu nori; noriu, kada Tu nori...


Šv. Josemaria Escriva, 1934 m.