Prelato žinia (2018 m. lapkričio 4 d.)

Tėvas Fernandas Šventojo Rašto žodžiais primena, kad „mūsų viltis yra Danguje“. Lapkritis – ypatingas laikas tai apmąstyti.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2018 m. lapkričio 4 d.)

Lapkričio mėnesį pradėjome Visų Šventųjų iškilme ir, kitą dieną, minėdami Vėlines. Šios dienos mums primena, kad mūsų viltis yra Danguje (žr. Kol 1, 5); viltis, kuri apšviečia mūsų gyvenimą žemėje. Byloja apie tai, kad pasaulis, kuriame gyvename, vieną dieną bus perkeistas į „naują dangų ir naują žemę“ (2 Pt 3, 13). Liudija, kad mūsų kasdieniai užsiėmimai turi prasmę, kuri pranoksta tai, kas dabar matosi. Kaip sakydavo šv. Josemaria - jeigu juos atliekame su meile Dievui ir artimui, juose randasi amžinybės aidas.

Kita mus guodžianti realybė yra Šventųjų Bendravimas. Kiek padrąsinimo teikia suvokimas, kad niekada nesame vieni, kad Kristuje esame vienas Kūnas! Statome Bažnyčią ir, konkrečiai, – Dievo Darbą ten, kur esame: visi drauge ir, tuo pačiu, visose vietose. Palaikome vieni kitus! Šia prasme, ypač prašau maldos už 34 naujus Opus Dei prelatūros diakonus, kurie vakar buvo įšventinti Romoje.

Roma, 2018 m. lapkričio 4 d.