Straipsnių kiekis: 10

VIDEO: pal. Gvadalupės beatifikacija (lietuviški subtitrai)

„Kviečiu visus Prelatūros tikinčiuosius ir visus, kurie dalyvauja jos apaštalinėje veikloje, visada ieškoti to paprasto šventumo, kuris dega Kristaus meile mūsų širdyse, ir kurio šiandien taip reikia pasauliui ir Bažnyčiai“, rašė Popiežius Pranciškus Gvadalupės Ortiz beatifikacijos proga.

Naujienos

Gvadalupės beatifikacijos tiesioginė transliacija

Opus Dei tinklalapis transliuos tiesiogiai iš Madrido Gvadalupės Ortiz de Landazuri beatifikacijos ceremoniją gegužės 18 d. ir padėkos Šv. Mišias gegužės 19 d.

Naujienos

Tostas už Gvadalupę

Straipsnyje, publikuotame ispanų mėnraštyje Mundo Cristiano, Isabel Sanchez Serrano priartina palaimintosios Gvadalupės gyvenimą ir žinią.

Naujienos

Kas yra Gvadalupė Ortiz de Landazuri?

Gvadalupė Ortiz de Landazuri gimė Madride 1916 m. gruodžio 12 d. Mirė, garsėdama šventumu, Pamplonoje, 1975 m. liepos 16 d. Paskelbta palaimintąja 2019 m. gegužės 18 d. Madride.

Naujienos

Trys Gvadalupės nutikimai

Gvadalupės gyvenimas rodo, kad šventumas susideda iš įvairių mažų susitikimų su Dievu. Pristatome kai kuriuos iš jų.

Naujienos

Gvadalupės programėlė

Programėlėje rasite visą informaciją, reikalingą pasiruošti garbingosios Dievo tarnaitės Gvadalupės beatifikacijai. Prieinama anglų ir ispanų kalbomis, susideda iš trijų dalių, kurios palaipsniui bus aktyvuojamos.

Naujienos

Artėjant Gvadalupės beatifikacijai

Šiame video skirtingi žmonės dalijasi, ką jiems reiškia Gvadalupės beatifikacija (lietuviški subtitrai).

Naujienos

Gvadalupė Ortiz de Landazuri bus paskelbta palaimintąja 2019 m. gegužės 18 d. Madride

Šventasis Sostas pranešė, kad Popiežius Pranciškus – atsižvelgdamas į Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz prašymą – nusprendė, kad Gvadalupė Ortiz de Landazuri bus paskelbta palaimintąja Madride šeštadienį 2019 m. gegužės 18 d.

Naujienos

Prelato laiškas dėl Gvadalupės Ortiz de Landazuri beatifikacijos

Mons. Fernandas Ocarizas parašė laišką artėjančios Opus Dei tikinčiosios beatifikacijos proga. Pasak jo: „Dievo ir kitų žmonių, taip pat pažeidžiamiausiųjų, tarnystei skirtas gyvenimas gali būti kupinas džiaugsmo ir prasmės“.

Naujienos

Gvadalupė Ortiz paskelbta Garbingąja Dievo tarnaite

Popiežius įgaliojo paskelbti dekretą, kuriuo pripažintas chemikės, Opus Dei tikinčiosios Gvadalupės Ortiz (1916 - 1975 m.) dorybių herojiškumas.

Naujienos