Prelato laiškas dėl Gvadalupės Ortiz de Landazuri beatifikacijos

Mons. Fernandas Ocarizas parašė laišką artėjančios Opus Dei tikinčiosios beatifikacijos proga. Pasak jo: „Dievo ir kitų žmonių, taip pat pažeidžiamiausiųjų, tarnystei skirtas gyvenimas gali būti kupinas džiaugsmo ir prasmės“.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Su dideliu džiaugsmu jums pranešu, kad šiandien gavau patvirtinimą Šventojo Tėvo Pranciškaus sprendimo, jog Gvadalupės Ortiz de Landazuri beatifikacijos ceremonija įvyks šeštadienį, 2019 m. gegužės 18 d. Madride.

Nors tik vėliau sužinosime daugiau apie pačią ceremoniją, ši žinia jau dabar mus pripildo dėkingumo Dievui ir Šventajam Tėvui. Kviečiu jungtis prie mano maldos prašant Guadalupės užtarimo už Popiežiaus intencijas ir ypač už darbus Sinodo tėvų, kurie šiomis dienomis Romoje svarsto klausimus apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo atpažinimą.

Šis Bažnyčios įvykis rodo, kad Dievo ir kitų žmonių, taip pat pažeidžiamiausiųjų, tarnystei skirtas gyvenimas gali būti kupinas džiaugsmo ir prasmės, kaip rodo būsimosios palaimintosios pavyzdys. Guadalupė sugebėjo atrasti Dievą kasdieniuose mokslinio ir pedagoginio darbo užsiėmimuose, ugdymo ir vadovavimo darbuose, kuriuos jai patikėjo šv. Josemaria; taip pat ir ligoje, kurią pakėlė su krikščionišku didžiadvasiškumu.

Kas su ja susipažino, pabrėžia jos džiaugsmą ir gerą nuotaiką - įsišaknijusius suvokime buvimo Dievo dukra - kuriuos lydėjo ryžtingumas ir iniciatyva. Šios savybės išugdė jos širdies atvirumą kiekvienam. Jos pavyzdys atspindi tai, kad „Viešpats iš mūsų reikalauja visko ir už tai siūlo tikrąjį gyvenimą, laimę, kuriai esame sukurti. Jis trokšta, kad būtume šventi, ir tikisi, jog nesitenkinsime vidutiniška, praskiesta, netvaria egzistencija“ (Gaudete et Exsultate, nr. 1).

Laikau Dievo Apvaizdos norimu sutapimu tai, kad beatifikacija įvyks per Gvadalupės Pirmosios Komunijos metines. Šis faktas mums primena, kad „užleisti Jėzui centrinę mūsų gyvenimo vietą reiškia dar labiau įsigilinti į kontempliatyvią maldą pasaulyje bei padėti kitiems žengti kontempliacijos keliais“ (Pastoracinis laiškas, 2017-02-14).

Gvadalupė taps pirmąja Opus Dei tikinčiąja pasauliete pasiekusia altorių garbę, tarsi Dievo antspaudas, patvirtinantis 1928 m. spalio 2 d. Viešpaties šv. Josemariai parodytą kelią, kurio devyniasdešimtmetį neseniai minėjome.

Su visa meile jus laimina, jūsų Tėvas