Gvadalupė Ortiz paskelbta Garbingąja Dievo tarnaite

Popiežius įgaliojo paskelbti dekretą, kuriuo pripažintas chemikės, Opus Dei tikinčiosios Gvadalupės Ortiz (1916 - 1975 m.) dorybių herojiškumas.

2017 m. gegužės 4 d. ryte popiežius Pranciškus patvirtino Šventųjų bylų kongregacijos išvadas dėl chemikės, Opus Dei tikinčiosios Gvadalupės Ortiz de Landazuri dorybių herojiškumo. Tai yra svarbus žingsnis link galimos Dievo tarnaitės beatifikacijos.

Gvadalupė Ortiz buvo chemijos mokslo daktarė ir dėstytoja iš Madrido (Ispanija). Susipažinusi su šv. Josemaria Escriva, 1944 m., Guadalupė pajuto pašaukimą mylėti Jėzų Kristų labiau už viską atlikdama savo profesinį darbą ir kasdienio gyvenimo reikaluose. Tais pačiais metais panoro prisidėti prie šios Opus Dei žinios skleidimo ir tapo Opus Dei numerare.

1950 m. persikėlė į Meksiką, kur padėjo pamatus Opus Dei apaštalavimo su moterimis veiklai. 1956-1958 m. persikėlė į Romą, kur, artimai bendradarbiaudama su šv. Josemaria, rūpinosi Opus Dei apaštalavimo iniciatyvomis visame pasaulyje. Sulaukusi 59-erių metų, 1975 m. mirė Pamplonoje (Ispanija) dėl širdies komplikacijų.

Po jos mirties daugelis žmonių iš įvairiausių šalių, taip pat ir iš Lietuvos, liudija apie Gvadalupės užtarimu gautas malones šeimos, sveikatos, darbo ir kitokio pobūdžio reikaluose.

„Vienas iš kertinių Gvadalupės asmenybės bruožų buvo džiaugsmas. Ji švytėjo krikščionišku džiaugsmu savo įvairiapusiame gyvenime: kaip chemikė, namų ruošos darbuose, pedagoginėje veikloje ir savo plačiame apaštalavime. Gvadalupės pavyzdys mums primena, kad atsiliepus į Dievo pašaukimą tapti šventais, netgi patys paprasčiausi kasdieniai užsiėmimai patenka į naują horizontą, platų bei gražų, ir tampa progomis padaryti daugybę žmonių laimingais, padedant jiems priartėti link vienybės su Dievu“, - tvirtina mons. Fernando Ocariz, Opus Dei prelatas.

Anot jos kanonizacijos bylos postulatoriaus, kun. Antonio Rodríguez, Gvadalupė Ortiz „yra puikus pavyzdys visiems krikščionims, o ypač tiems, kurie yra pašaukti pašventinti savo gyvenimo aplinkybes pasaulio sūkuryje“.