Prelato žinia (2023 m. liepos 3 d.)

Prelatas prašo maldos už vasaros pastoracinės kelionės bei neseniai įvykusio Generalinio kongreso darbo vaisius.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Atmintyje ir širdyje vis dar gyva šv. Chosemarijos šventė. Kreipėmės į jį su prašymu, kad Dievo Darbas visada liktų jaunas. Toks yra mūsų troškimas – kiekviena, kiekvienas savo kasdienės ištikimybės pastangomis įkūnijame dvasią, kurią gavome iš savo steigėjo. Taip pat, žengiame vieningai, lyg „stiprus miestas“ (Pat 18,19), šventųjų bendrystės dėka.

Prisimindamas šią vieningos šeimos dvasią – šeimos, kurioje kiekvienas narys yra svarbus – prašau lydėti mane per ateinančių mėnesių keliones. Patirsiu didelį džiaugsmą susitikdamas su savo dukterimis ir sūnumis Prancūzijoje, Ispanijoje, Filipinuose, Indonezijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Prašau savo malda ir kasdieniu darbu – būtent tai yra mūsų ginklai – prisidėti prie savo seserų ir brolių darbo šiose šalyse. Be to, žinokite, kad nors prie jūsų priartėju ar nutolstu geografiškai, visada esu šalia – su meile meldžiuosi už kiekvieną. Tuo pačiu, pasinaudodamas šiuo artumu, pasikliauju jūsų tvirtumu.

Su dideliu pasitikėjimu toliau melskimės, „cor unum et anima una“, viena širdimi ir viena siela (Apd 4,32), už neseniai vykusio Neeilinio generalinio kongreso darbo vaisius. Per šį laiką sutiksime Karmelio Mergelės Marijos ir Dangun ėmimo šventes. Išgyvenkime šį laiką vedami mūsų Motinos už rankos, kaip ragino šv. Chosemarija, galvodamas apie apie liaudies posakį: „Nuo Marijos iki Marijos“.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Pamplona, 2023 m. liepos 3 d.