Prelato žinia: po audiencijos pas popiežių Pranciškų

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė mons. Fernandą Okarisą. Prelatas trumpai aprašė savo susitikimą su Šventuoju Tėvu.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad šiandien mane priėmė Šventasis Tėvas Pranciškus. Per audienciją norėjau perteikti jam Opus Dei tikinčiųjų meilę ir bendrystę. Be to, pranešiau apie neeilinio visuotinio kongreso darbą praėjusį balandį. Papasakojau apie bendrą nusiteikimą tomis dienomis, apie visų aiškiai išreikštą troškimą būti ištikimiems šv. Chosemarijos dvasiai ir puoselėti vienybę su popiežiumi. Pasakiau Šventajam Tėvui, kad kartu su Dvasininkijos dikasterija pradėjome darbą pagal kongreso parengtą dokumentą, kad Šventasis Sostas galėtų priimti sprendimą.

Su mane lydėjusiu kun. Marianu papasakojome jam apie kai kurias apaštalavimo iniciatyvas, kurias Dievo Darbo nariai kartu su daugeliu kitų žmonių įgyvendina daugelyje kraštų, stengdamiesi skleisti Evangelijos žinią ir tarnauti daugeliui žmonių.

Šventasis Tėvas džiaugėsi tuo, ką išgirdo, įvertino, kiek daug gero nuveikia daugelis Opus Dei narių ir paragino po visus kampelius paskleisti mūsų dvasią, tarnaujant Bažnyčiai.

Pabaigoje jis suteikė mums savo palaiminimą. Šį palaiminimą jis skyrė ir visiems Opus Dei nariams bei visiems kitiems, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja Dievo Darbe.

Žinau, kad tai jau darote, bet prašau daug melstis už Popiežių ir už jo intencijas. Šį mėnesį, kai minima šv. Chosemarijos šventė, jo užtarimui patikėkime ir ateinančių mėnesių darbus.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2023 m. birželio 3 d.