Prelato žinia (2023 m. lapkričio 15 d.)

Opus Dei prelatas praneša apie 2024 m. regionuose vyksiančias darbo savaites rengiantis 2025 m. eiliniam generaliniam kongresui.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Gera, kad maldoje nuolat prisimenate tebesitęsiančius karus, ypač Šventojoje Žemėje bei tarp Rusijos ir Ukrainos. Taip pat ir tuo būkime gilioje vienybėje su Popiežiumi ir visa Bažnyčia.

Anksčiau jums jau minėjau artėjančias darbo savaites, kitaip vadinamas regioniniais suvažiavimais. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad jos vyks visuose regionuose 2024 m. rengiantis 2025 m. eiliniam generaliniam kongresui. Suvažiavimų tema bus „Dievo Darbo šimtmečio link. Giliau suprasti charizmą atnaujinant troškimą tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir visuomenei“.

Pradedame pasirengimą šimtmečiui konkrečiais darbais. Kaip rašiau 2021 m. birželio 10 d., trokštu, kad visi prisidėtumėte. Kiekviename regione bus pranešta, kada vyks darbo savaitės ir kaip bus galima dalyvauti. Tai gali būti proga giliau suprasti „Dvasios dovaną šv. Chosemarijai“ (Ad charisma tuendum), misijos tarnauti Bažnyčiai ir visuomenei grožį bei troškimą palydėti į dangų daugelį žmonių. Be to, bus proga apsvarstyti, kaip atsiliepti į mūsų laiko iššūkius Dievo Darbo dvasios pagalba ir kaip visur pasirengti šimtmečiui.

Šio mėnesio 18 d. dvidešimt devyni Dievo Darbo tikintieji priims diakonato šventimus. Melskite Viešpatį, kad jie gerai išnaudotų diakonato ir pasirengimo kunigystei mėnesius.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2023 m. lapkričio 15 d.