Prelato žinia (2021 m. birželio 10 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus dalyvauti pasiruošime Dievo Darbo šimtmečiui, kurį švęsime nuo 2028 m. spalio 2 d. iki 2030 m. vasario 14 d.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Spalio 28 dienos laiške jums priminiau, kad po truputį artėja šimtosios Dievo Darbo įsteigimo metinės: ypatinga galimybė atnaujinti mūsų troškimą tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir visai visuomenei.

Sanitarinė krizė, kurią išgyvename visame pasaulyje sutvirtino mumyse suvokimą apie poreikį rūpintis vieni kitais, puoselėjant atvirumą, ieškant visų žmonių gerovės. Malda, įprastiniu - o kai reikia ir normą viršijančiu - darbu, viduryje įvairių kasdienių aplinkybių, padeda rūpintis kitais. Kad turėtume tam jėgų, stenkimės gyventi labiau susivieniję su Viešpačiu, nusiteikę tarnauti visiems. Kokia didžiulė tarnystės panorama nuolat atsiveria prieš mus!

Dievo Darbo šimtmetį švęsime nuo 2028 m. spalio 2 d. iki 2030 m. vasario 14 d., kai sukaks šimtas metų nuo moterų veiklos pradžios. Taigi, kaip vienybės išraišką, šimtmečio sukaktį švęsime dvejomis datomis. Nors dar lieka laiko, atsižvelgiant į Centrinės asesorijos ir Generalinės tarybos pasiūlymą, buvo sukurtas komitetas, kad vykdytų perengiamuosius darbus.

Norėčiau, kad visi dalyvautume pasiruošime. Todėl, per artimiausius metus, svarbiausia minėtojo komiteto užduotis bus Dievo Darbo tikinčiųjų ir daugelio kitų žmonių klausimasis. Gauti pasiūlymai tarnaus geresniam minėjimo parengimui.

Šimtmetis suteiks galimybę refleksijai apie mūsų tapatybę, istoriją ir misiją, kuri paskatins kiekvieną dėkoti, atsiprašyti ir pasiryžti augti, visada su nusistatymu, kurio išmokome iš mūsų Tėvo: stengtis gyventi dabarties akimirka su meile, asmeniniu ir kolektyviniu nuolankumu, tarnaujant įprastiniuose dalykuose.

Šis įvykis bus taip pat tinkama proga pagalvoti apie iššūkius, su kuriais susiduria Bažnyčia ir visuomenė, bei paklausti savęs, kaip galėtume daugiau prisidėti prie jų sprendimo. Tai bus tinkamas laikas žvelgti į ateitį ir kartu galvoti - jauniausiems atiteks pamatinis vaidmuo - kaip vesti Opus Dei į artimiausius šimtą metų. Tai galimybė atjaunėti, atpažinti Dievo meilę savo gyvenime ir nešti ją kitiems, ypač labiausiai stokojantiems.

Malda ir toliau remkite kai kurių teritorinių Prelatūros padalinių reorganizavimą; šiuo metu naują regioną Centrinėje Amerikoje, sukurtą sujungus Šiaurės ir Pietų Lotynų Amerikos regionus, bei Salvadorą.

Su nuoširdžiausiu palaiminimu

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. birželio 10 d.