Prelato žinia (2022 m. birželio 14 d.)

Šeimos metų užbaigimo proga Opus Dei prelatas apmąsto šeimos institucijos svarbą Bažnyčioje ir visuomenėje.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Birželio 26 d. baigsis popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai, kuriais pakvietė mus apmąstyti šeimos institucijos svarbą Bažnyčioje ir visoje visuomenėje.

Šeima yra pirmoji aplinka, kurioje žmogus suvokia, kad yra mylimas toks, koks yra, ir mokosi mylėti santykiuose su kitais. Visos šeimos turi savo stipriųjų ir silpnųjų pusių, gerų momentų ir sunkumų. Tačiau Viešpats visada ragina mus žvelgti vieni į kitus su dėkingumu ir meile. Mylėdami kitus tokius, kokie jie yra, - su jų dorybėmis ir trūkumais, - pasieksime, kad turėtume širdis pagal Jėzaus širdį. Kaip aiškina šv. Chosemarija: „Žmogaus širdis gali labai daug aprėpti. Mylinti širdis pranoksta pati save, todėl pajėgia įveikti visas kliūtis. Jeigu tu myli Viešpatį, tada nebus tokio kūrinio, kuris nerastų vietos tavo širdy.“ (Kryžiaus kelias, VIII stotis, nr. 5).

Tiems, kurie pradeda kurti krikščionišką šeimos projektą, tenka susidurti su daugybe iššūkių. Tarp jų yra šeimos pareigų derinimas su darbu, socialiniais santykiais, poilsiu… Todėl labai gerai, kad būtų lydimi nuo pat santuokinės kelionės pradžios. Raginu jus skatinti tokią veiklą ir iniciatyvas, žinant, kad jos turi daugialypį poveikį. „Kaip svarbu, kad jaunuoliai savo akimis pamatytų Kristaus meilę, gyvą ir esančią susituokusių porų meilėje, kurios savo konkrečiu gyvenimu liudija, kad meilė visam laikui yra įmanoma!“ (Pranciškus, Video žinia, 2021-06-09).

Jėzui, Marijai ir Juozapui patikime šių besibaigiančių Šeimos metų vaisius; jų prašome, kad visi krikščionių židiniai būtų Nazareto namų atspindys.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. birželio 14 d.