Straipsnių kiekis: 13

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Antrą Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo šventę, įsteigtą šv. Jono Pauliaus II 2000 m.

Gyventi tikėjimu

Regina Coeli

Dangaus Karalienė (lot. Regina Coeli) - malda Švč. Mergelės Marijos garbei giedama ar kalbama Velykų laiku, nuo Velykų vigilijos iki Sekminių, vietoje Viešpaties Angelo.

Gyventi tikėjimu

Velykų sekmadienis

„Kristus gyvas, Jis yra mūsų viltis ir pati gražiausia šio pasaulio jaunystė“ (Christus vivit, 1).

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2021 m. balandžio 11 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia išgyventi Velykas džiaugiantis Kristaus prisikėlimu ir dėkingai prisimenant Viešpaties mums teikiamo džiaugsmo priežastis.

Pastoraciniai laiškai

Neapsakomas džiaugsmas

Koks yra mano džiaugsmo šaltinis? Ar pasaulis gali man duoti tikrą džiaugsmą? Kodėl kartais jaučiu nepasitenkinimą ir mano širdis nerami? Bažnyčia mus kviečia šiomis dienomis kreipti žvilgsnį į Velykų žinią, kurioje galime atrasti atsakymus į šiuos klausimus.

Krikščioniškas ugdymas

Naujieji atradimai (III): „Iš dešinės rankos žaizdos... “

Pasislėpti Kristaus žaizdose: leistis būti paliečiamam Dievo Meilės, ir prisiliesti prie Dievo kenčiančiuose. Kontempliavimo ir atjautos kelias.

Gyventi tikėjimu

Velykos: Prelato žinia ir sveikinimas

Mons. Fernando Ocariz sveikina su Šventomis Velykomis ir kviečia prašyti Viešpaties atnaujinto tikėjimo, kuris reikštųsi meilės darbais: „Kristus gyvas - tai pati tikriausia tiesa, kurią mums užtikrina tikėjimas. Kristus nori gyventi ir gyvena mumyse“ (lietuviški subtitrai).

Pastoraciniai laiškai

„Šiandien mums reikia meilės kūrybingumo“

Labai neįprastu būdu švęsime Didžiąją savaitę, tačiau mūsų miestų tyloje suskambės Velykų Evangelija. Vaizdo įraše Šventasis Tėvas išreiškia savo artumą ir meldžiasi, kad Viešpats greitai išvaduotų mus iš blogio.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato laiškas (2012 m. balandis)

Velykų savaitės proga prelatas rašo apie Eucharistijos įsteigimą. Minint šimtmetį nuo šv. Josemarios Pirmosios Komunijos balandžio 23 d., skatina mus šį sakramentą kasdien priimti su vis didesniu atsidavimu.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 balandžio mėn.)

Jono Pauliaus II beatifikacija ir kelios Bažnyčios apmąstyti siūlomos Evangelijos scenos yra kvietimas iš širdies išgyventi Gavėnią ir pasitikti Velykų šventę, teigia Prelatas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios