Prelato laiškas dėl vikaro augziliaro ir generalinio vikaro paskyrimo (2014 m. gruodžio 10 d.)

Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija vikaru augziliaru paskyrė tėvą Fernandą Okarisą, anksčiau ėjusį generalinio vikaro pareigas. Naujuoju generaliniu vikaru paskirtas tėvas Marianas Fasijas, iki šiol - Argentinos regiono vikaras. Prelatas paaiškina pirmojo Opus Dei istorijoje vikaro augziliaro paskyrimo motyvus ir ragina žengti šį žingsnį Marijos vedamiems už rankos.

Mylimiausieji: tesaugo Viešpats mano dukteris ir sūnus!

Šventasis Chosemarija mus mokė visada dėkoti Dievui. Ut in gratiarum semper actione maneamus! Be kitų paskatų dėkojimui, norėčiau atkreipti dėmesį į įžvalgą – tikrą Dangaus šviesą, – kurią Viešpats suteikė mūsų Tėvui Opus Dei įstatų rengimo valandą. Kaip žinote, yra numatyta, jog prelatas, išklausęs Tarybos nuomonę, gali skirti vikarą augziliarą, kuris įgaliotas tiesiogiai pavaduoti prelatą prelatūros valdyme (plg. Įstatų, n. 134 § 1 ir 3, n. 135). Be to centrinės būstinės pastatuose įrengta keletas kambarių, skirtų vikarui augziliarui.

Ačiū Dievui, atsižvelgiant į mano amžių, mano sveikata gera; kadangi dėl apaštalinės veiklos plėtros darbo nuolat daugėja, paprašęs Viešpaties šviesos, priėjau išvadą, kad atėjo laikas įgyvendinti šventojo Chosemarijos numatytą galimybę. Išklausęs Generalinės tarybos ir Centrinės asesorijos nuomonę, vikaru augziliaru paskyriau tėvą Fernandą Okarisą.

Naujuoju generaliniu vikaru, išklausęs Tarybos nuomonę, paskyriau tėvą Marianą Fasiją, iki šiol ėjųsį Argentinos regiono vikaro pareigas.

Vikarui augziliarui yra suteikti vykdomieji įgaliojimai, taip pat tie, kurie pagal teisę suteikiami prelatui. Asmens paskyrimas į šias pareigas man bus didelė pagalba dar iš arčiau sekti, kaip vyksta veikla šešiasdešimt devyniose šalyse, kuriose dirba Dievo Darbo tikintieji.

Netrukus ateisiančių Marijos metų išvakarėse, kai prašysime Mergelės Marijos užtarimo viso pasaulio šeimoms, man džiugu, kad žengiame šį žingsnį – kaip ir visus kitus Dievo Darbe – Marijos vedami už rankos. Melskite Ją, kad šventojo Chosemarijos, palaimintojo Alvaro ir daugelio kitų mūsų seserų ir brolių, kurie jau Danguje, užtarimu gebėtume vis iš naujo pradėti Dievo dukterų ir sūnų gyvenimus su dar didesne ištikimybe Viešpaties mums suteiktam pašaukimui.

Pasinaudodamas proga, dar kartą linkiu laimingų šventų Kalėdų labai arti Kūdikėlio Jėzaus, Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo.

Su meile jus laimina

Jūsų Tėvas

+ Ksaveras

Roma, 2014 m. gruodžio 10 d., Loreto Dievo Motinos minėjimas