Straipsnių kiekis: 76

Kaip pakeisti pasaulį? Eik namo ir mylėk savo šeimą!

Opus Dei prelato Javiero Echevarria žodžiai pal. Motinos Teresės iš Kalkutos paskelbimo šventąja proga.

Straipsniai

Gailestingumo darbai. Įžanga

Gailestingumo jubiliejaus metais Prelatas kas mėnesį pakomentuos vieną iš keturiolikos gailestingumo darbų. Įžangoje jis paaiškina gailestingumo darbų svarbą krikščionio gyvenime.

Straipsniai

Prelato laiškas (2015 m. gruodis)

Mons. Javier Echevarría šiuo laišku skatina rengtis švęsti Kristaus Gimimą – šventę, kuriai rengiantis atsiskleidžia gerumas, „slypintis žmogaus širdies gelmėje“.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2015 m. lapkritis)

Krikščioniškas žvilgsnis į mirtį yra geriausias priešnuodis suprantamam nerimui, kurį gali kelti šis nepažintas ir vis dėlto neišvengiamas žingsnis.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Dirbti iš meilės

Opus Dei prelatas vysk. Ksaveras Echevaria ką tik paskelbtos popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si“ šviesoje primena šv. Josemarios mokymą apie darbą.

Straipsniai

Prelato laiškas dėl vikaro augziliaro ir generalinio vikaro paskyrimo (2014 m. gruodžio 10 d.)

Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija vikaru augziliaru paskyrė tėvą Fernandą Okarisą, anksčiau ėjusį generalinio vikaro pareigas. Naujuoju generaliniu vikaru paskirtas tėvas Marianas Fasijas, iki šiol - Argentinos regiono vikaras. Prelatas paaiškina pirmojo Opus Dei istorijoje vikaro augziliaro paskyrimo motyvus ir ragina žengti šį žingsnį Marijos vedamiems už rankos.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato pamokslas, pasakytas padėkos šv. Mišiose tėvo Alvaro del Portiljo paskelbimo palaimintuoju proga

Prelato vysk. Ksavero Ečevarijos pamokslas, pasakytas Madride 2014 m. rugsėjo 28 d., padėkos šv. Mišiose tėvo Alvaro del Portiljo paskelbimo palaimintuoju proga

Straipsniai

Šventumas – pašaukimas visiems

Kai šiemet rugsėjo 27 d. Alvaras del Portiljas bus paskelbtas palaimintuoju, Bažnyčioje dar kartą nuaidės visuotinis pašaukimas į šventumą, primintas šv. Chosemarijos Eskrivos ir patvirtintas Vatikano II Susirinkimo. Apie tai rašo Opus Dei prelatas vysk. Ksaveras Ečevarija.

Straipsniai

"Šviesos apstybė": Prelato straipsnis apie apaštališkąjį paraginimą "Evangelii Gaudium"

Straipsnis, publikuotas Italijos laikraštyje"Avvenire". Prelatas atsiliepia į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą į apaštalavimą, kylantį iš širdies, "kuri negali sulaikyti savyje troškimo perduoti Evangelijos džiaugsmą"

Straipsniai

Prelato laiškas (2013 m. vasaris)

Tapdamas žmogumi Dievo Sūnus visiškai prisiėmė žmogišką prigimtį. Šiuo laišku Prelatas kviečia pažinti, bendrauti ir mylėti šventą Jėzaus Kristaus žmogiškumą, atsiskleidusį jo viešajame gyvenime, kurį pažįstame iš Evangelijos pasakojimų.

Pastoraciniai laiškai ir žinios