Popiežius Pranciškus priėmė Prelatą audiencijoje: „Kad visi būtų gatvėje ir apaštalautų“

Šįryt 9.15 val. popiežius Pranciškus priėmė Opus Dei prelatą mons. Fernando Ocáriz ir vikarą augziliarą mons. Mariano Fazio.

Apie trisdešimt minučių trukusios audiencijos metu Prelatas ir Vikaras augziliaras kalbėjo su Šventuoju Tėvu apie Prelatūros tikinčiųjų apaštalavimą įvairiose šalyse. Visų pirma buvo aptartas organizacinių struktūrų supaprastinimo procesas, siekiant padidinti Prelatūros apaštališkojo darbo pagreitį ir koordinavimą. Popiežius džiaugėsi šiuo procesu ir tvirtino: „Svarbu, kad visi būtų gatvėje ir apaštalautų“.

Popiežius linkėjo, kad Opus Dei tikintieji ištikimai vadovautųsi Steigėjo dvasia ir, tuo pačiu, atsilieptų į iššūkius, kuriuos krikščionims kelia šiuolaikinės kultūros pokyčiai. Jis taip pat ragino skleisti tiesos dvasią visame pasaulyje, kad nepasiduotume paviršutiniškumui ir teisingumo stokai visuomenėje.

Kaip ir ankstesnių metų audiencijose, Popiežius suteikė savo palaiminimą ir išreiškė padėką už Prelatūros darbą Bažnyčios labui.

Prelatas įteikė Šventajam Tėvui dvi knygas kinų kalba apie šventąjį Juozapą, kurias išleido du Prelatūros tikintieji. Šventasis Tėvas jiems padovanojo dvi knygas apie 2020 m. kovo 27 d. „Statio Orbis“.