Naujasis Popiežiaus dokumentas apie Eucharistiją

Benediktas XVI išleido apaštališką dokumentą apie Eucharistiją, „Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinį ir viršūnę“. Jame Šventasis Tėvas teigia, kad Kristaus Kūnas ir Kraujas yra „visų šventumo apraiškų šaltinis“.

Šventojo Tėvo dokumentas, išleistas vasario 22-ąją, Šv. apaštalo Petro Sosto dieną, sudarytas iš 95 skyrių ir skirtas Eucharistijai.

Jame Šventasis Tėvas skelbia, kad „bus išleista kompendiumas, į kurį bus sudėti Katalikų Bažnyčios Katekizmo tekstai, maldos ir Eucharistinių mišiolo maldų paaiškinimai, – viskas, ko reikia, kad teisingai suprastume, švęstume ir garbintume altoriaus Sakramentą“.

Tekste Popiežius teigia, kad „Eucharistija yra visų šventumo apraiškų šaltinis, ir visi mes esam pakviesti pajusti gyvenimo pilnatvę Šventojoje Dvasioje. Kiek šventųjų savo gyvenimus eucharistinio pamaldumo dėka pavertė nepakartojamais!“

„Raginu visus pasauliečius, o ypač šeimas, Kristaus meilės Sakramente nuolat atrasti jėgų savo gyvenimą paversti tikru prisikėlusio Viešpaties buvimo ženklu“, – sako Popiežius.

Posinodinis apaštališkasis paraginimas SACRAMENTUM CARITATIS apie Eucharistiją, Bažnyčios gyvenimo ir misijos versmę ir šaltinį