Palaiminimas Urbi et Orbi

Penktadienį kovo 27 d. 19 val. (18 val. Romos laiku) Šventasis Tėvas suteikė ypatingą palaiminimą Miestui ir pasauliui.

Popiežius Pranciškus pakvietė visus krikščionis kartu melstis Tėve mūsų malda kovo 25 d. vidudienį, kad baigtųsi koronaviruso pandemija.

Ta pačia intencija Šventasis Tėvas pakvietė melstis penktadienį, kovo 27 d.

Evangelijos apmąstymo pabaigoje Popiežius tarė:

„Brangieji broliai ir seserys, iš šios vietos, bylojančios apie tvirtą kaip uola Petro tikėjimą, trokštu šį vakarą jus visus patikėti Viešpačiui ir prašyti jums Švenčiausiosios Mergelės, Dievo tautos sveikatos ir per audringą jūrą vedančios žvaigždės, užtarimo. Iš šios vietos, kurią juosia Romos miestą ir pasaulį apkabinanti kolonada, tepasiekia jus kaip guodžiantis apkabinimas Dievo palaiminimas. Viešpatie, laimink pasaulį, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims. Tu mus prašai nebijoti, tačiau mūsų tikėjimas silpnas ir mes išsigandę. Nepalik mūsų, Viešpatie, vienų audroje. Vėl mums sakyk: „Jūs nebijokite!“ O mes, kartu su Petru, paveskime tau visus savo rūpesčius, nes tu mumis rūpiniesi (plg. 1 Pt 5, 7).“