Kad būtų išgirstas migrantų balsas

Šio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia melstis už nusikalstamos prekybos aukas.

Dažnai migrantai patenka į prekybos žmonėmis pinkles. Be kitų priežasčių, dėl to kalta korupcija, sugedę žmonės, kurie viską padarytų, kad praturtėtų. Jų uždirbami pinigai nešvarūs, sutepti krauju.

Melskimės, kad būtų išgirstas mūsų brolių ir seserų migrantų, nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

Oficiali Pasaulinio Popiežiaus maldos tinklo programėlė Click to Pray.