Straipsnių kiekis: 9

Camino Lituano su šv. Chosemarija

Jaunimo grupelė iš Kultūros centro Slėnis (Kaune) š. m. liepą su labai gera nuotaika ėjo dalį piligrimų kelio, besidriekiančio per Lietuvą ir prisijungiančio prie tarptautinio Šv. Jokūbo kelių tinklo.

Opus Dei Lietuvoje

Šv. Juozapas: priimantis tėvas

Mūsų gyvenime daug kartų klausiame „kodėl?“ Kaip į šį klausimą atsakydavo šv. Juozapas?

Krikščioniškas ugdymas

Jus Aš vadinu draugais

Jėzus mus laiko savo draugais ir siūlo mums savo draugystę. Jis ištikimas draugas, kuris niekada neišduoda. Kaip atsiliepiame į Jo draugystę? Tikra draugystė reikalauja bendravimo, ypač maldos metu.

Krikščioniškas ugdymas

Krikščionių psichologinis išankstinis nusistatymas (audio meditacija)

Krikščionims būdingas psichologinis išankstinis nusistatymas - galvojimas kaip galėčiau padėti kitam žmogui.

Krikščioniškas ugdymas

Jėzus galingu balsu man sako: „Skrisk aukščiau!“

Jėzaus galia leidžia mums pakelti žvilgsnį ir siekti didžiausių kontempliacinio gyvenimo aukštumų (audio meditacija).

Krikščioniškas ugdymas

Būti praeinančiu Jėzumi (audio meditacija)

Mąstymo malda - laikas, kai stojame Viešpaties akivaizdon su Juo pasikalbėti. Šiandienos meditacijos tema - Evangelijos pagal Luką ištrauka (Lk 19, 1-10), kurioje Jėzus apsilanko Jeriche.

Krikščioniškas ugdymas

Tikėjimas ir dėkingumas (audio meditacija)

Mąstymo malda - laikas, kai stojame Viešpaties akivaizdon su Juo pasikalbėti. Kunigo vedamos meditacijos tikslas - padėti puoselėti maldos gyvenimą.

Krikščioniškas ugdymas

Nuliūdusiųjų Paguoda: Šv. Rapolo meditacija

Ateinančiomis savaitėmis mūsų puslapyje galėsite rasti keletą kunigo vedamų meditacijų, audio formatu. Jų tikslas - padėti sustiprinti maldos gyvenimą.

Krikščioniškas ugdymas

Benediktas XVI UNIV kongreso dalyviams

Štai ką pasakė Popiežius Benediktas XVI UNIV kongreso dalyviams šiandien bendroje audiencijoje šv. Petro aikštėje. Jis skatina jaunimą asmeniškai bendrauti su Kristumi.

Opus Dei