Počet článků: 30

O památce svatého Severína

Ve Villa Tevere, ústředním sídle Opus Dei, se uchovávají ostatky svatého Severína, římského vojáka z II. nebo III. století, který zemřel za svou víru mučednickou smrtí. V centrech prelatury se obvykle 8. listopadu slaví ke cti svatého Severína votivní mše.

Z Opus Dei

Alberto Michelini: „Je to otázka víry.“

Mnoho lidí se obrací na svatého Josemaríu Escrivá, aby se za ně přimlouval u Boha. Tak se o tom mluví i v tomto videu.

Svatý Josemaría

Já jsem taky byla v největším obýváku světa

18. května se v Madridu konalo blahořečení Guadalupe. Je to první laička z Opus Dei, která byla blahořečena. Na tuto slavnostní událost nás jela skupinka dvaceti děvčat z Prahy, Brna, Třebíče a Bratislavy.

Osobní svědectví

Sdružení kněží

Kněžská společnost Svatého Kříže je sdružení kněží vnitřně spojených s Prelaturou Opus Dei.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Historie Kněžské společnosti Svatého Kříže

Kněžská společnost Svatého Kříže má své kořeny v lásce sv. Josemaríi k diecézním kněžím a v zakladatelském počinu, který se odehrál 2. října 1928, kdy mu Bůh dal vidět Opus Dei. Nicméně jeho institucionální původ se datuje do roku 1943.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Spiritualita Opus Dei

Od svého založení roku 1928, rozšiřuje Opus Dei poselství, že všichni pokřtění jsou povoláni ke svatosti skrze věrnost ve své práci a v každodenních povinnostech.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Členové Kněžské společnosti Sv. Kříže

Kněžská společnost Sv. Kříže je tvořena věřícími z prelatury Opus Dei, kteří byli vysvěceni prelátem a jsou inkardinováni do prelatury, a dalšími kněžími - nebo kandidáty kněžství, pokud přijali diakonát -, inkardinovanými do různých diecézí a tvořícími součást jejich kněžstva, kteří požádají o přijetí do Kněžské společnosti Sv. kříže a jsou řádně přijati.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Prelatura Opus Dei: důležité momenty

28. listopadu 1982 povýšil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí „Ut sit“ Opus Dei na osobní prelaturu: několik krátkých videí a textů o její právní struktuře a apoštolském poslání.

Osobní prelatura

Světlo k víře, síla k lásce

Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. S těmito slovy Kristus mění Šimonův život a od této chvíle rybář z Galileje ví, pro co žije. Tak jako on, každý člověk se dříve nebo později musí vyrovnat s touto otázkou: Jaké je mé poslání v životě?

Tiskové zprávy

Pěstovat v dětech stud (2): dětství a dospívání

Dospívání je důležitým obdobím v životě každého člověka: potřebuje cítit svobodu a současně vazbu na druhé. Výchova v tomto období je odlišná.

Křesťanský život