Počet článků: 176

O motu proprio o osobních prelaturách

O úpravě kánonů 295-296 týkajících se osobních prelatur.

Z Opus Dei

Výroční mše 2023 ke cti svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer

Slavnostní mši bude v Praze dne 26. června v 18 hodin celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V Brně bude slavnostní mše také 26. června, v 17:30 hodin, a hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský.

Z Opus Dei

Střední a severní Evropa tvoří nový obvod prelatury

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, spojil Slovensko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Českou republiku do jednoho regionu.

Z Opus Dei

Končí Mimořádný generální kongres Opus Dei

274 věřících Opus Dei se v Římě sešlo s Mons. Fernandem Ocárizem a s jeho vikáři, aby upravili stanovy prelatury podle motu proprio „Ad charisma tuendum“. Závěry se předloží následně Dikasteriu pro klérus, subjektu Svatého stolce, do jehož kompetence osobní prelatury spadají.

Z Opus Dei

Začal Mimořádný generální kongres Opus Dei

Od 12. do 16. dubna se schází v Římě 274 věřících Opus Dei s prelátem a jeho vikáři, aby se zamysleli nad stanovami prelatury a upravili je ve smyslu motu proprio „Ad charisma Tuendum“. V tomto apoštolském listě papež František požádal o obnovu některých bodů dokumentu, jež definují poslání a regulují život prelatury.

Z Opus Dei

Měsíční modlitební úmysl: 2. 10. 2022 až 2. 10. 2023

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2022 do 2. 10. 2023

Z Opus Dei

Článek blahoslaveného Jana Pavla I. měsíc před jeho zvolením za papeže

V neděli 4. září předsedal papež František v bazilice svatého Petra obřadu blahoslavení Jana Pavla I., Albino Lucianiho. V roce 1978 kardinál Luciani napsal do časopisu Gazzettino di Venezia článek o duchu, který šířil svatý Josemaría: posvěcovat práci a odpovídat na všeobecné povolání ke svatosti každého křesťana.

Z Opus Dei

Slavnostní mše ke cti sv. Josemaríi v Praze

Včera, 21. června 2022, celebroval Dominik kardinál Duka spolu s dalšími kněžími v chrámě Matky Boží v Praze slavnostní mši ke cti zakladatele Opus Dei, svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer.

Z Opus Dei

Slavnostní mše 2022 ke cti sv. Josemaríi

V úterý 21. června bude v Praze sloužena slavnostní mše ke cti sv. Josemaríi Escrivá, zakladatele Opus Dei. V sobotu 25. června bude slavnostní mše sloužena v Brně.

Z Opus Dei

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie

Od 1. do 9. prosince bude v bazilice sv. Václava na Smíchově novéna jako příprava na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

Z Opus Dei