Počet článků: 179

Odpustky na dobu neurčitou

Apoštolská penitenciárie Svatého stolce oznámila, že možnost odpustků, které členové Díla a jejich rodiny mohou v oněch dnech získat, bude na dobu neurčitou. Dosud se tato možnost každých sedm let obnovovala.

Z Opus Dei

„Víra má vždy své místo ve společnosti“

Rozhovor s pomocným vikářem prelatury Opus Dei Marianem Faziem, který v roce 2018 vystoupil na 9. sympoziu o svatém Josemaríovi.

Z Opus Dei

O památce svatého Severína

Ve Villa Tevere, ústředním sídle Opus Dei, se uchovávají ostatky svatého Severína, římského vojáka z II. nebo III. století, který zemřel za svou víru mučednickou smrtí. V centrech prelatury se obvykle 8. listopadu slaví ke cti svatého Severína votivní mše.

Z Opus Dei

Měsíční modlitební úmysl: 2. 10. 2022 až 2. 10. 2024

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei v období od 2. 10. 2022 do 2. 10. 2023 byl prodloužen do 2. října 2024.

Z Opus Dei

O motu proprio o osobních prelaturách

O úpravě kánonů 295-296 týkajících se osobních prelatur.

Z Opus Dei

Výroční mše 2023 ke cti svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer

Slavnostní mši bude v Praze dne 26. června v 18 hodin celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V Brně bude slavnostní mše také 26. června, v 17:30 hodin, a hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský.

Z Opus Dei

Střední a severní Evropa tvoří nový obvod prelatury

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, spojil Slovensko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Českou republiku do jednoho regionu.

Z Opus Dei

Končí Mimořádný generální kongres Opus Dei

274 věřících Opus Dei se v Římě sešlo s Mons. Fernandem Ocárizem a s jeho vikáři, aby upravili stanovy prelatury podle motu proprio „Ad charisma tuendum“. Závěry se předloží následně Dikasteriu pro klérus, subjektu Svatého stolce, do jehož kompetence osobní prelatury spadají.

Z Opus Dei

Začal Mimořádný generální kongres Opus Dei

Od 12. do 16. dubna se schází v Římě 274 věřících Opus Dei s prelátem a jeho vikáři, aby se zamysleli nad stanovami prelatury a upravili je ve smyslu motu proprio „Ad charisma Tuendum“. V tomto apoštolském listě papež František požádal o obnovu některých bodů dokumentu, jež definují poslání a regulují život prelatury.

Z Opus Dei

Článek blahoslaveného Jana Pavla I. měsíc před jeho zvolením za papeže

V neděli 4. září předsedal papež František v bazilice svatého Petra obřadu blahoslavení Jana Pavla I., Albino Lucianiho. V roce 1978 kardinál Luciani napsal do časopisu Gazzettino di Venezia článek o duchu, který šířil svatý Josemaría: posvěcovat práci a odpovídat na všeobecné povolání ke svatosti každého křesťana.

Z Opus Dei