Počet článků: 14

Budovat mosty v dialogu s těmi, kdo mají jiné smýšlení

17. a 18. ledna 2023 se konalo tradiční setkání „Dny pastoračních otázek v Castelldaura“ s heslem „Víra v diskuzi o kultuře“. Přibližně stovka kněží z Katalánska se zamýšlela nad dialogem mezi vírou, rozumem a kulturou. Vystupující vzpomněli na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI. a jeho velký intelektuální přínos na poli dialogu mezi vírou a rozumem.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Přednáška Roberta kardinála Saraha pro kněze v kostele sv. Prokopa v Sázavě

Robert Kardinál Sarah, emeritní prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, navštívil v září tohoto roku Českou republiku. Kromě dalších aktivit měl pan kardinál 18. září setkání ve vzdělávacím centru Palouček a 19. září setkání v kostele sv. Prokopa v Sázavě.

Kněžská společnost Svatého Kříže

„Jsem nadšeným knězem“

Kněz na ostrově - osmý z Kanárských ostrovů -, který má stěží 1000 obyvatel. V současné době je farářem v Arrecife (Lanzarote), kde se stará o dvě farnosti a všude se snaží s úsměvem přinášet evangelium.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Co je to Kněžská společnost Svatého Kříže?

Krátké video vysvětluje, co znamená Kněžská společnost Svatého Kříže, sdružení kněží, které je esenciálně spojené s prelaturou Opus Dei, jež má za cíl podporovat svatost světských kněží při vykonávání jejich služby pro církev.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Poslední přání otce Josého, «nepostradatelného» služebníka

Inženýr-kaplan v nemocnici Cuidados Laguna navázal svou smrtí na úmrtí svého přítele Fermína, který byl už měsíc vdovcem a který zemřel na koronavirus. Ještě než zakotvil v Laguně, byl generálním kaplanem u státní policie. Zemřel v úterý, uprostřed smutnících zdravotníků a přátel, kteří mu nemohli dát své poslední sbohem.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Cesta vlakem, přítel kněz a ulice Londýna

Stává se, že povolání přijde prostřednictvím rozhovoru s přáteli nebo díky hovoru s knězem, nebo procházkou ulicemi Londýna. Tak se to stalo Jakubovi, který je od března 2018 lektorem a akolytou.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Sdružení kněží

Kněžská společnost Svatého Kříže je sdružení kněží vnitřně spojených s Prelaturou Opus Dei.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Historie Kněžské společnosti Svatého Kříže

Kněžská společnost Svatého Kříže má své kořeny v lásce sv. Josemaríi k diecézním kněžím a v zakladatelském počinu, který se odehrál 2. října 1928, kdy mu Bůh dal vidět Opus Dei. Nicméně jeho institucionální původ se datuje do roku 1943.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Spiritualita Opus Dei

Od svého založení roku 1928, rozšiřuje Opus Dei poselství, že všichni pokřtění jsou povoláni ke svatosti skrze věrnost ve své práci a v každodenních povinnostech.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Členové Kněžské společnosti Sv. Kříže

Kněžská společnost Sv. Kříže je tvořena věřícími z prelatury Opus Dei, kteří byli vysvěceni prelátem a jsou inkardinováni do prelatury, a dalšími kněžími - nebo kandidáty kněžství, pokud přijali diakonát -, inkardinovanými do různých diecézí a tvořícími součást jejich kněžstva, kteří požádají o přijetí do Kněžské společnosti Sv. kříže a jsou řádně přijati.

Kněžská společnost Svatého Kříže