Prelatura Opus Dei: důležité momenty

28. listopadu 1982 povýšil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí „Ut sit“ Opus Dei na osobní prelaturu: několik krátkých videí a textů o její právní struktuře a apoštolském poslání.

Opus Dei - Prelatura Opus Dei: důležité momentyFoto: Ismael Martínez Sánchez

Nastala doba stanovit si odvážné apoštolské cíle: Potom, co bylo před téměř 20 lety Opus Dei povýšeno na osobní prelaturu, vyzývá Jan Pavel II. své věřící - laiky a kněze -, aby beze strachu následovali jedno a totéž poslání: evangelizovat svět, každý na svém místě.

Předání buly „Ut sit“: 28. listopadu 1982 povýšil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí „Ut sit“ Opus Dei na osobní prelaturu. Video připomíná předání buly Mons. Álvarovi del Portillo v bazilice svatého Evžena v Římě 19. března 1983.

Všeobecné povolání ke svatosti: Papež František vysvětlil, že svatost je dar, který dává Bůh, a že každý pokřtěný se může stát svatým.

Osobní prelatury, právní koncept, do kterého se vejdou velmi odlišné situace (Rome Reports): Ve XX. století došlo v církvi k velkému rozmachu novátorských institucí. A kromě toho v důsledku společenských změn vyvstala potřeba nových přístupů k pastoraci.