Počet článků: 98

Escriva.org, webová stránka k prohloubení poselství svatého Josemaríi

Knihy svatého Josemaríi pomáhají těm, kdo se chtějí v běžném životě setkat s Bohem. První kniha, Cesta, vyšla v roce 1939. Spuštění nových webových stránek escriva.org usnadňuje přístup k mnoha spisům zakladatele Opus Dei.

Dokumentace

„Musíme mít srdce pro všechny, a pro všechny i pochopení“

Svatý Josemaría ukazuje ve videu, jak uplatňovat v našich společenských vztazích pluralismus, „protože nestačí být nestranný a lidsky spravedlivý, kromě toho je třeba zapojit i srdce“.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Svatý Josemaría: bláznovství lásky ke svatému Josefovi

V krátkém videu hovoří svatý Josemaría o svatém Josefovi, otci našeho Pána a manželu Panny Marie. „Naučil tolika věcem Ježíše a ochraňoval ho, když byl Dítětem (...). Kolik zkoušek mu Pán poslal a s jakým taktem je zdolával!“

Modlíme se se sv. Josemaríou

10 rad sv. Josemaríi na začátek školního roku

„Září na bedrech…“ a „post-prázdninový stres“. Začátek školního roku může být obtížný, nebo může být dobrou příležitostí k novému startu a aktivizaci toho, co je v nás nejlepší. Pro ty, kdo si volí druhou možnost, nabízí sv. Josemaría těchto deset krátkých rad.

Zprávy

Krvácení do mozku a transplantace

Dvě krátká vyprávění o přímluvě Josemaríi a novéna za uzdravení nemocných

Pobožnosti a milosti

Zázračná medaile Panny Marie

27. listopadu 1830 se znovu zjevuje Kateřině Labouré Panna Maria. Toto zasvěcení se spojuje se dvěma událostmi z historie Opus Dei. Na svátek Zázračné medaile Panny Marie v roce 1924 zemřel José Escrivá, otec svatého Josemaríi. A dalšího 27. listopadu 1982 se oznamuje, že Dílo bude povýšeno na osobní prelaturu.

Dokumenty o životě

Dárky od svatého Josemaríi ze tří světových stran

Tři vyslyšené prosby od svatého Josemaríi ohledně práce, skvělý prostředek, jak se každý den obracet na Boha. Jak učil svatý Josemaría, práce konaná z lásky k Bohu - jakákoliv - se stává svícnem, který svítí na naše kolegy a přátele.

Pobožnosti a milosti

Svatý Josemaría: «pošetilost» lásky k svatému Josefovi

Svatý Josemaría hovoří v krátkém videu o svatém Josefovi, otci našeho Pána a snoubenci Panny Marie. „Naučil Ježíše tolika věcem a v dětství se o něho staral. (...) Kolik zkoušek mu seslal Pán. A s jakým nadhledem je řešil!“

Modlíme se se sv. Josemaríou

Svatý Josemaría a Panna Maria Montserratská

Svatý Josemaría byl velkým ctitelem Panny Marie Montserratské. Existují záznamy o častých návštěvách této svatyně ve čtyřicátých letech, a zvláště koncem roku 1946, kdy se trvale přestěhoval do Říma. Jeho láska k Panně Marii ale pokračovala až do smrti. Právě na svátek Panny Marie Montserratské v roce 1954 byl vyléčen z cukrovky, potom co utrpěl silný záchvat, při němž málem přišel o život.

Dokumenty o životě

V Josefově dílně, část II.

Homilie zakladatele Opus Dei ze slavnosti svatého Josefa 19. března 1963, která byla uveřejněna v knize Jít s Kristem. Část druhá

Svatý Josemaría