Number of articles: 6

Prelatura Opus Dei: důležité momenty

28. listopadu 1982 povýšil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí „Ut sit“ Opus Dei na osobní prelaturu: několik krátkých videí a textů o její právní struktuře a apoštolském poslání.

Osobní prelatura

Osobní prelatura

Z právního hlediska je Opus Dei osobní prelaturou katolické církve. Prelaturám, jež mají hierarchickou strukturu, jsou svěřené zvláštní pastorační potřeby.

Osobní prelatura

Osobní prelatura - otázky a odpovědi

Profesor Carlos José Errázuriz odpovídá na otázky o Opus Dei u příležitosti 25. výročí jeho povýšení na osobní prelaturu.

Osobní prelatura

Arcibiskup Monterisi: „Personální prelatura: Struktura, která obohacuje společenství církve“

Právě začal 25. rok existence Opus Dei jako personální prelatury. U příležitosti tohoto výročí nám poskytl rozhovor arcibiskup Francesco Monterisi, sekretář Kongregace pro biskupy – vatikánského dikasteria, na kterém prelatury závisí.

Osobní prelatura

Místo Opus Dei v katolické církvi

Opus Dei doplňuje práci místních církví tím, že nabízí přednášky, rozmluvy, duchovní cvičení a pastorační péči, která pomáhá lidem rozvíjet jejich osobní duchovní život a apoštolát.

Osobní prelatura

Organizace prelatury

Prelaturu v souladu s kanonickým právem a vlastními stanovami Opus Dei řídí v Římě prelát, kterým je v současné době Mons. Fernando Ocáriz.

Osobní prelatura