Počet článků: 98

Čtyři dny v Irsku

Mons. Fernando Ocáriz uskutečnil od 18. do 21. dubna 2017 svou první pastorační cestu mimo Itálii jako prelát Opus Dei. Reportáž o délce 21 minut je shrnutím těchto dnů jeho pobytu v Irsku.

Od preláta

Poselství preláta Opus Dei (říjen 2017)

​Dvě nedávná data - druhého a šestého října - výročí založení Opus Dei a svatořečení sv. Josemaríi jsou pozváním k opětovnému připomenutí naší cesty díkůvzdání a věrnosti.

Pastýřské listy

Dopis preláta (24. září 2017)

„Co hledáte?“, říká Ježíš mladým lidem. Když jim pomůžeme, aby v nich rostlo zdravé a silné srdce, uslyší jeho volání „pojďte a uvidíte“.

Opus Dei

Poselství preláta (15. srpna 2017)

Poselství Mons. Fernanda Ocárize u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pastýřské listy

Krátký dopis preláta (7. července 2017)

Bůh od nás křesťanů očekává, že budeme přivádět všechny k evangeliu: v jeho původní čistotě a zároveň v jeho zářivé novosti, věrně a odvážně.

Pastýřské listy

Dopis preláta (4. června 2017)

Jak připomněl nedávný Generální kongres , zaujímá rodina v posledních desetiletích význačné místo mezi prioritami Církve, a tudíž i Prelatury. Těmito řádky by se chtěl prelát Opus Dei znovu krátce věnovat tomuto tolik naléhavému a nezbytnému apoštolátu.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. května 2017)

U příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě vybízí prelát k modlitbě růžence, zvláště za naše bližní.

Pastýřské listy

Mons. Fernando Ocáriz: „Vitalita v církvi závisí na totálním otevření se evangeliu.“

Rozhovor s prelátem Opus Dei, Mons. Fernandem Ocárizem, uveřejněném v časopise Palabra.

Od preláta

Dopis preláta (14. února 2017)

Dopis preláta shrnuje závěry Generálního kongresu, který se konal letos v lednu.

Pastýřské listy

Papež František přijal nového preláta Opus Dei, Mons. Fernanda Ocárize

Svatý otec přijal na dnešní audienci ve 12:15 preláta Opus Dei, Mons. Fernanda Ocárize, kterého doprovázel generální vikář Mons. Mariano Fazio.

Od preláta