Počet článků: 4

Homilie Mons. Fernanda Ocárize při děkovné mši za blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Homilie Mons. Fernanda Ocárize při děkovné mši za blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid, 19. května 2019, Pátá neděle velikonoční)

Dokumentace

Homilie při obřadu blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Text homilie, kterou na obřad blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri připravil kardinál Giovanni Angelo Becciu.

Dokumentace

Dopis papeže Františka u příležitosti blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Dopis papeže Františka Mons. Fernandu Ocárizovi, prelátovi Opus Dei, u příležitosti blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Dokumentace

Dekret o ctnostech

Boží služebnice Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia se plně a s radostí odevzdala Bohu a službě církvi a intenzivně zakusila Boží lásku.

Dokumentace