Počet článků: 98

Poselství preláta (7. ledna 2023)

Prelát Opus Dei blahopřeje k novému roku a oznamuje, že mimořádný Generální kongres se bude konat od 12. do 16. dubna.

Pastýřské listy

Mons. Ocáriz: „Děkujme Bohu za Benedikta XVI., pokorného dělníka na vinici Páně.“

Prelát Opus Dei spolupracoval s kardinálem Ratzingerem od roku 1986, kdy byl jmenován konzultorem Kongregace pro nauku víry. V tomto článku Mons. Fernando Ocáriz vzpomíná na osobnost zesnulého emeritního papeže.

Z církve a od papeže

Mons. Ocáriz posílá vánoční pozdravy

Prelát Opus Dei vyzývá své děti, aby o letošních Vánocích usilovaly o pokoj a začaly u sebe a u svých nejbližších.

Pastýřské listy

Jak moc lze milovat Pannu Marii?

Prelát Opus Dei Mons. Fernando Ócariz navštívil 27. října - 12. listopadu Mexiko, konkrétně Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey a Ciudad de México a také putoval k Panně Marii Guadalupské.

Od preláta

Dopis preláta (6. října 2022)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v první polovině roku 2023 svolá mimořádný Generální kongres, který upraví Stanovy Díla dle pokynů motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. září 2022)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom dali do středu našeho života svatostánek.

Pastýřské listy

Poselství preláta (12. srpna 2022)

U příležitosti obnovení zasvěcení díla - 15. srpna - Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom si uchovali živou touhu po svatosti a apoštolátu, která je vyjádřena každodenní radostnou a nadějnou věrností.

Pastýřské listy

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta

Poselství preláta (20. července 2022)

Prelát Opus Dei připomíná jeden z důvodů radosti, které zažil během nedávných cest v různých městech světa.

Pastýřské listy

Zakončení Roku rodiny: poselství preláta

Mons. Fernando Ocáriz, v den svátku svatého Josemaríi, uvažuje o právě skončeném Roku rodiny.

Od preláta