Prelát Opus Dei jmenuje nové vikáře

Mons. Mariano Fazio byl jmenován novým pomocným vikářem, Antoni Pujals generálním vikářem a Jorge Gisbert vikářem sekretářem.

Prelát (vlevo) s novým pomocným vikářem (vpravo)

Dne 14. května 2019 prelát Opus Dei jmenoval Mariano Fazia (Buenos Aires, Argentina, 1960) pomocným vikářem a Antoni Pujalse (Terrassa, Spain, 1955) generálním vikářem prelatury. Jorge Gisbert (Alcoy, Spain, 1969) bude novým vikářem sekretářem.

Mons. Fernando Ocáriz jmenoval nového pomocného vikáře v souladu s článkem 134 §1 statutu prelatury Opus Dei, tj. z vlastní iniciativy a po konzultaci s Generální radou a Centrální asesorií prelatury, aby mu pomáhal v řízení Opus Dei ve věcech, jež na něj prelát deleguje.