Poselství preláta (5. ledna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, abychom na začátku roku promýšleli víru v lásku Boha k nám.

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny!

Se začátkem nového roku jsme si jistě připomněli, co říkával sv. Josemaría: „Nový rok, nový boj”. Boj, který vyžaduje jak naše úsilí, tak ale především Boží milost. Zaměřme se na podobenství o rozsévači s přáním být “dobrou půdou” ( Mt 13,8), abychom obdrželi Boží dar, zrno, které dá mnoho plodů. Ježíš nám nabízí tento dar každý den v Eucharistii.

V synagoze v Kafarnaum Pán říká: „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život” ( Jan 6,53). Dobrým způsobem, jak začít tento rok, může být oživit s větší hloubkou a vděčností víru v lásku Boha k nám (srov. Jan 4,16), který se v Eucharistii stává pro nás svátostně viditelným. Tak zaměříme náš boj vhodným způsobem, abychom byli „dobrou půdou”, která zrno přijme.

Dívejme se na Ježíše Krista, který – i přes to, že jsme ubozí – nás chce naplnit obnovenou účinností a radostí.

S láskou Vám žehná

váš Otec

Řím, 5. ledna 2020