Blahopřání k Vánocům preláta Opus Dei

Poselství Mons. Fernanda Ocárize u příležitosti slavnosti Narození Páně.

Milovaní, ať Ježíš ochraňuje mé dcery a syny.

Blíží se noc, v níž oslavujeme narození Dítěte Ježíše. V těchto dnech se vnější atmosféra připojuje k naší vnitřní radosti. Znamením, podle kterého měli betlémští pastýři nalézt Mesiáše, bylo „děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích“ (Lk 2,12): tam je očekával Boží Syn.

Vstupme do prostoty a ticha Betléma. Nechme své srdce prostoupit usebraností, kterou náš Otec nazýval „vrátným vnitřního života“ (Cesta, č. 281). S Mariinou a Josefovou pomocí naleznou v tichu Betléma v novém světle své místo i naše radosti, naše touhy a naše bolesti.

Z celého srdce vám žehnám a přeji vám radostné a požehnané Vánoce.

váš Otec

Řím, 16. prosince 2019