Počet článků: 7

Boží touha

Mnoho lidí na světě je v těchto dnech v karanténě. V některých oblastech světa byly dokonce zrušeny veřejné bohoslužby. Prosme Boha za to, aby tato situace brzy skončila a on se opět mohl dotýkat naší duše ve svátostném přijímání.

Křesťanský život

Rozjímání v době karantény z 3. 4. 2020 Prelát: V jednotě při Poslední večeři

Uveřejňujeme první audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně.

Další příspěvky

Šest rad, jak dobře prožít mši online

Karanténa a nezbytná izolace může být v těchto dnech příležitostí k denní účasti na mši svaté. I když většina z nás nemá možnost se mše účastnit, máme více času a můžeme proto sledovat mši každý den online. Technika nám znovu přichází na pomoc. Je nicméně logické, že k tomu, abychom byli pozorní a zbožní, musíme vyvinout více úsilí. Následuje několik rad, které vám mohou pomoci účastnit se mše online s větší zbožností.

Z církve a od papeže

Poselství preláta (5. ledna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, abychom na začátku roku promýšleli víru v lásku Boha k nám.

Pastýřské listy

Téma 19 - ​Svátost eucharistie (I)

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, zpřítomnění a svátostné obětování jeho jediné oběti v liturgii církve.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 20 - Svátost eucharistie (II)

Mše svatá je oběť ve vlastním a jediném smyslu, „novém“ vzhledem k obětem přírodních náboženství a obřadním obětem Starého zákona: je oběť, protože mše svatá zpřítomňuje v přítomném okamžiku liturgického slavení církve jedinou oběť našeho vykoupení, protože je jeho památkou a aplikuje jeho plody.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 21 - Svátost eucharistie (III)

Víra ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii dovedla církev k projevování úcty v podobě klanění (to je adorace) Nejsvětější svátosti jak během mešní liturgie, tak mimo její slavení.

Texty pro křesťanskou formaci