Počet článků: 43

Práce a odpočinek

Boží výzva pracovat se vztahuje i na odpočinek. Jak vyplývá z příběhu o stvoření, „střídání práce a odpočinku, vbudované do lidské přirozenosti, bylo chtěno samotným Bohem“.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 38 - Osmé přikázání

S Kristovou milostí může křesťan dosáhnout toho, aby byl jeho život ovládán pravdou.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 35 - Páté přikázání

Lidský život je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 36 - Šesté přikázání

Bůh je láska a jeho láska je plodná. Bůh chtěl, aby na této plodnosti měl účast i lidský tvor a spojil plození každé nové osoby se zvláštním úkonem lásky mezi mužem a ženou.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 37 - Sedmé přikázání

Sedmé přikázání zakazuje brát nebo si ponechávat nespravedlivě co je cizí nebo působit nespravedlivou škodu bližnímu na jeho dobrech.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 39 - Deváté a desáté přikázání

Tato dvě přikázání pomáhají žít svatou čistotu (deváté přikázání) a odpoutanost mysli a tužeb od hmotných dober (desáté přikázání).

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 40 - Modlitba

Modlitba je nezbytná pro duchovní život: je jako dýchání, které umožňuje, aby se rozvíjel duchovní život. V modlitbě se obnovuje víra v přítomnost Boha a v jeho lásku.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 41 - Otče náš, jenž jsi na nebesích

Modlitbou Otčenáš nás Ježíš Kristus učí obracet se k Bohu jako k Otci. Je to synovská modlitba „par excellence“.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 34 - Čtvrté přikázání: ctít svého otce i matku

Čtvrté přikázání se výslovně obrací k dětem v jejich vztazích k rodičům. Týká se také příbuzenských vztahů, výchovy a pracovních vztahů.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 28 - Mravnost lidských skutků

Jednání je mravně dobré, jestliže svobodná rozhodnutí odpovídají skutečnému dobru člověka.

Texty pro křesťanskou formaci