Počet článků: 637

Žijme na křižovatkách dneška

Papež František po prodělané nemoci pokračoval v týdenní katechezi, ve které nám připomněl, že evangelium je určené pro dnešní kulturu a má řešit všechny její problémy.

Z církve a od papeže

Hlásání je pro všechny

Papež František hovořil o radosti ze setkání s Kristem a posléze vyzdvihl, že Ježíš nás se svým poselstvím posílá ke každému člověku bez výjimky.

Z církve a od papeže

Prelát Opus Dei v Helsinkách a Tallinnu

Ve dnech 22.-26. listopadu navštíví prelát Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz nový region Střední a severní Evropy.

Od preláta

Petr: „Nikdy jsem nebyl tak šťastný.“

Pedro Ballester, Angličan a student inženýrství, se naučil milovat Boha i přes bolest nevyléčitelné rakoviny. Zemřel ve 21 letech v roce 2018 v Manchesteru. Toto je jeho příběh.

Osobní svědectví

Papež shrnuje evangelizaci do radosti

„Ježíši, ty jsi ve mně, chci se s tebou setkávat každý den.“ Touto modlitbou papež vysvětluje, že opravdová radost a z ní vyplývající evangelizace se rodí ze setkání s Ježíšem Kristem.

Z církve a od papeže

Nové české vydání knihy „Cesta“

Nové vydání v kapesním formátu.

Zprávy

O památce svatého Severína

Ve Villa Tevere, ústředním sídle Opus Dei, se uchovávají ostatky svatého Severína, římského vojáka z II. nebo III. století, který zemřel za svou víru mučednickou smrtí. V centrech prelatury se obvykle 8. listopadu slaví ke cti svatého Severína votivní mše.

Z Opus Dei

Madeleine Delbrêlová – radost z víry mezi nevěřícími

Papež František připomněl Madeleine Delbrêl, která se obrátila z agnosticismu a žila 30 let s chudými na předměstí Paříže.

Z církve a od papeže

Modlitební knížka s několika základními a tradičními modlitbami křesťana

Modlitby, které pomohou prohloubit zbožnost katolického křesťana. Knížku je možné stáhnout v elektronické podobě v obvyklých formátech.

Z církve a od papeže

Svatí Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů

Papež František dává ve své katechezi za příklad dva světce Východu, známí jako „apoštolové Slovanů“. Když jeho národy christianizovali, předávali jim víru v jejich kultuře a jazyku.

Z církve a od papeže