Number of articles: 558

Papež: Svatý Josef, skrytý muž, který je strážcem nás všech

Při generální audienci papež vysvětlil, že Josef byl „muž každodenní přítomnosti, diskrétní a skryté, která chrání Ježíše a Marii“. Řekl, že je důležité myslet na to, že tento světec „nás učí, že obyčejní lidé, kteří nás předcházejí a doprovázejí, nás na cestě životem podpírají, stejně jako to bylo v životě Ježíše“.

Z církve a od papeže

Papež: Obraťme se k těm, kdo jsou na okraji

Papež zahájil nový cyklus katechezí o svatém Josefovi. Připomněl, že „u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za patrona univerzální církve prožíváme Rok, který mu je zasvěcený“. Dále František připomněl, že „hlavní geografické odkazy jeho života jsou Betlém a Nazaret, dvě odlehlá místa. Znamená to, že musíme být vnímavý k tomu, co svět opomíjí, a umět rozlišit a vážit si toho, co je podstatné“.

Z církve a od papeže

„Po 50 letech se mi konečně podařilo skoncovat s pochybnostmi“

Juan Arana je emeritní profesor filozofie na univerzitě v Seville. Během své kariéry byl hostujícím profesorem na Univerzitě v Navaře a na několika fórech obhajoval slučitelnost víry a rozumu. To je důvod, proč mnozí jeho kolegové byli překvapeni, když loni v létě vydal knihu „Teologie pro nevěřící“, ve které popisuje svou cestu k víře, která před několika lety skončila.

Osobní svědectví

Nepropadejme únavě

Papež František zakončil cyklus katechezí o listě svatého Pavla Galaťanům a připomenul, že apoštol představuje víru „ne jako utěšující a uklidňující prostředek, ale jako stimul, který nás vybízí, abychom nehřešili a následovali život Ducha“.

Z církve a od papeže

Ovoce Ducha

Při generální audienci uvažoval papež František o kázání svatého Pavla Galaťanům. Apoštol jim říká, že se musí „ztotožnit“ s Ježíšem na kříži. Řekl, že to je to, co umožňuje přijmout dar Ducha svatého, uschopňuje dosáhnout na dary, které vypočítává svatý Pavel: „láska, milost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“.

Z církve a od papeže

Svoboda se uskutečňuje v lásce

Papež František vysvětlil, co znamená svoboda pro křesťana. Řekl, že nespočívá v tom, že dělám to, co se mi „líbí“, pokud to znamená nechat se ovládat „instinkty, pudy a sobeckými žádostmi“. Řekl, že „tato svoboda nás vyprazdňuje“. Vysvětlil, že opravdová svoboda „je vedená láskou a projevuje se službou druhým“.

Z církve a od papeže

Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Papež František při generální audienci vysvětlil význam slova „inkulturace“, složitý proces hlásání evangelia jiným národům a kulturám. Řekl, že „toto je opravdový význam inkulturace, že můžeme hlásat Krista Spasitele a zároveň respektovat to dobré a autentické, co v každé kultuře a společnosti existuje, a rovněž bereme do úvahy její neustálý vývoj“.

Z církve a od papeže

Měsíční modlitební úmysl: modlit se společně

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022.

Zprávy

Život ve víře

Papež František při generální audienci vysvětlil nauku o opsravedlnění, o které mluví ve svých listech svatý Pavel. Poznamenal, že „ospravedlnění z víry zdůrazňuje přednostní postavení milosti, kterou Bůh nabízí všem, kdo věří v jeho Syna, aniž by činil nějaké rozdíly.“

Z církve a od papeže

Našel jsem tě v blátě

„Nepřicházel žádný zákazník, šel jsem kolem kartičky, vzal ji do ruky a řekl mu: 'pomoz mi'. A hned tu byly tři, čtyři nebo i pět výměn oleje. Pokaždé, když nepřicházel platící zákazník, obrátil jsem se na něj a hned tu bylo co dělat. Tak rostlo naše přátelství.“

Osobní svědectví