Number of articles: 75

Papež: Svatý Josef, skrytý muž, který je strážcem nás všech

Při generální audienci papež vysvětlil, že Josef byl „muž každodenní přítomnosti, diskrétní a skryté, která chrání Ježíše a Marii“. Řekl, že je důležité myslet na to, že tento světec „nás učí, že obyčejní lidé, kteří nás předcházejí a doprovázejí, nás na cestě životem podpírají, stejně jako to bylo v životě Ježíše“.

Z církve a od papeže

Papež: Obraťme se k těm, kdo jsou na okraji

Papež zahájil nový cyklus katechezí o svatém Josefovi. Připomněl, že „u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za patrona univerzální církve prožíváme Rok, který mu je zasvěcený“. Dále František připomněl, že „hlavní geografické odkazy jeho života jsou Betlém a Nazaret, dvě odlehlá místa. Znamená to, že musíme být vnímavý k tomu, co svět opomíjí, a umět rozlišit a vážit si toho, co je podstatné“.

Z církve a od papeže

Nepropadejme únavě

Papež František zakončil cyklus katechezí o listě svatého Pavla Galaťanům a připomenul, že apoštol představuje víru „ne jako utěšující a uklidňující prostředek, ale jako stimul, který nás vybízí, abychom nehřešili a následovali život Ducha“.

Z církve a od papeže

Ovoce Ducha

Při generální audienci uvažoval papež František o kázání svatého Pavla Galaťanům. Apoštol jim říká, že se musí „ztotožnit“ s Ježíšem na kříži. Řekl, že to je to, co umožňuje přijmout dar Ducha svatého, uschopňuje dosáhnout na dary, které vypočítává svatý Pavel: „láska, milost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“.

Z církve a od papeže

Svoboda se uskutečňuje v lásce

Papež František vysvětlil, co znamená svoboda pro křesťana. Řekl, že nespočívá v tom, že dělám to, co se mi „líbí“, pokud to znamená nechat se ovládat „instinkty, pudy a sobeckými žádostmi“. Řekl, že „tato svoboda nás vyprazdňuje“. Vysvětlil, že opravdová svoboda „je vedená láskou a projevuje se službou druhým“.

Z církve a od papeže

Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Papež František při generální audienci vysvětlil význam slova „inkulturace“, složitý proces hlásání evangelia jiným národům a kulturám. Řekl, že „toto je opravdový význam inkulturace, že můžeme hlásat Krista Spasitele a zároveň respektovat to dobré a autentické, co v každé kultuře a společnosti existuje, a rovněž bereme do úvahy její neustálý vývoj“.

Z církve a od papeže

Život ve víře

Papež František při generální audienci vysvětlil nauku o opsravedlnění, o které mluví ve svých listech svatý Pavel. Poznamenal, že „ospravedlnění z víry zdůrazňuje přednostní postavení milosti, kterou Bůh nabízí všem, kdo věří v jeho Syna, aniž by činil nějaké rozdíly.“

Z církve a od papeže

Jsme Boží děti

Papež při generální audienci uvažoval o části listu Galaťanům, v němž svatý Pavel připomíná, že my křesťané „jsme Boží děti skrze víru v Ježíše Krista“. Dále poznamenal, že křesťan má k němu zvláštní vztah, protože díky křtu se lidé stávají „bratry Krista“, což umožňuje, „že se k Bohu obracíme s důvěrou a nazýváme ho Otcem“.

Z církve a od papeže

Pošetilí Galaťané

Bůh je nám stále nablízku ve své dobrotě.

Z církve a od papeže

Nebezpečí Zákona

Papež František připomněl bratrské napomenutí, které udělil svatý Pavel svatému Petru: „aby se vyhnul kritice, dělal rozdíly mezi křesťany pocházejícími z židovství a těmi, kteří byli dříve pohany“. „Pokrytectví je strach otevřeně říci pravdu, před druhými lidmi vystupovat nebo předstírat něco jiného, než jsme“, řekl papež.

Z církve a od papeže