Počet článků: 171

Hlásání je v Duchu svatém

Ačkoliv papež František nemohl přečíst úvahu, kterou si připravil, požádal Mons. Ciampanelliho, aby pokračoval v katechezi o apoštolské horlivosti. Konkrétně o daru Ducha svatého, o sdílení víry.

Z církve a od papeže

Žijme na křižovatkách dneška

Papež František po prodělané nemoci pokračoval v týdenní katechezi, ve které nám připomněl, že evangelium je určené pro dnešní kulturu a má řešit všechny její problémy.

Z církve a od papeže

Hlásání je pro všechny

Papež František hovořil o radosti ze setkání s Kristem a posléze vyzdvihl, že Ježíš nás se svým poselstvím posílá ke každému člověku bez výjimky.

Z církve a od papeže

Papež shrnuje evangelizaci do radosti

„Ježíši, ty jsi ve mně, chci se s tebou setkávat každý den.“ Touto modlitbou papež vysvětluje, že opravdová radost a z ní vyplývající evangelizace se rodí ze setkání s Ježíšem Kristem.

Z církve a od papeže

Madeleine Delbrêlová – radost z víry mezi nevěřícími

Papež František připomněl Madeleine Delbrêl, která se obrátila z agnosticismu a žila 30 let s chudými na předměstí Paříže.

Z církve a od papeže

Modlitební knížka s několika základními a tradičními modlitbami křesťana

Modlitby, které pomohou prohloubit zbožnost katolického křesťana. Knížku je možné stáhnout v elektronické podobě v obvyklých formátech.

Z církve a od papeže

Svatí Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů

Papež František dává ve své katechezi za příklad dva světce Východu, známí jako „apoštolové Slovanů“. Když jeho národy christianizovali, předávali jim víru v jejich kultuře a jazyku.

Z církve a od papeže

Katecheze o Charlesi de Foucauld

Papež František pokračuje ve svém cyklu katechezí o apoštolské horlivosti a při této příležitosti hovoří o svatém Charlesi de Foucauld. Také zmiňuje důležitou roli laiků v církvi, kteří mají stejné evangelizační poslání jako kněží.

Z církve a od papeže

Katecheze o sv. Bakhitě

Při katechezi o apoštolské horlivosti pokračuje papež František v kázáních o svatých, kteří jsou příkladem v evangelizaci. Při této příležitosti uvažuje o postavě súdánské svaté, Josefíně Bakhitě, která „když měla sedm let, byla znásilněna a stala se otrokyní. Během svého otroctví trpěla fyzicky i morálně. Navzdory všem těmto zraněním když poznala Krista, zakusila hluboké vnitřní osvobození“.

Z církve a od papeže

Svatý růženec

Jak se modlit růženec Panny Marie?

Z církve a od papeže