Počet článků: 128

Prvky rozlišování: Důvěrný vztah k Pánu

Ve středeční katechezi se papež František vrátil k tématu rozlišování. Zaměřil se na „jeden z podstatných prvků, kterým je modlitba“. Řekl, že nejdůležitější je vstoupit do důvěrného přátelství s Bohem a „odpoutat se od strachu a pochybností, které mohou naše srdce zneklidňovat“.

Z církve a od papeže

Příklad Ignáce z Loyoly

Papež František ve své druhé katechezi o rozlišování inspiroval příkladem svatého Ignáce z Loyoly a vysvětlil, jak můžeme rozpoznat znamení, kterými se Pán dává poznat.

Z církve a od papeže

Cyklus katechezí papeže Františka o stáří

Elektronická kniha shrnuje cyklus katechezí papeže Františka od února 2022 do srpna 2022. Papež se při generálních audiencích zaměřil na význam a hodnotu stáří.

Z církve a od papeže

Rozlišování je namáhavé, ale pro život každého člověka nepostradatelné

Papež František začal nový cyklus katechezí o rozlišování. Vysvětlil, co znamená tento proces: jde v něm o „poznání, zkušenosti, afekty, vůli“. Dále řekl, že na Boha se můžeme spolehnout, protože „je to Otec, který nás nenechá o samotě, je vždy připraven nám dát radu, povzbudit nás, vzít pod svou ochranu“.

Z církve a od papeže

Staří jsou světlem pro ostatní

Na závěr katechezí věnovaných stáří připomněl papež František, že po smrti se zrodíme v nebi, v Božím prostoru, kde je místo pro každého, kde se utváří nová zem a buduje pro člověka definitivní domov.

Z církve a od papeže

Stařec velikého věku. Stáří ujišťuje život o jeho určení, které již nezná smrt

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o stáří. Vysvětlil, jak děti a staří lidé mohou těžit ze vzájemného spojenectví a jakou naději to lidstvu přináší.

Z církve a od papeže

Motu proprio „Ad charisma tuendum“: otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi připravené Informační kanceláří Opus Dei u příležitosti motu propio „Ad charisma tuendum“

Z církve a od papeže

Motu proprio „Ad charisma tuendum“ papeže Františka

Pracovní překlad motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“)

Z církve a od papeže

Petr a Jan

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaný stáří a zaměřil se na dialog v evangeliu mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem.

Z církve a od papeže

Stáří je omezením i darem, zavrhnout ho znamená zradit život

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných stáří a zdůraznil moudrost, která se nabývá s přibývajícími roky. Znovu mluvil o „kultuře odkládání“, jež vylučuje staré lidi ze společnosti.

Z církve a od papeže