Šest rad, jak dobře prožít mši online

Karanténa a nezbytná izolace může být v těchto dnech příležitostí k denní účasti na mši svaté. I když většina z nás nemá možnost se mše účastnit, máme více času a můžeme proto sledovat mši každý den online. Technika nám znovu přichází na pomoc. Je nicméně logické, že k tomu, abychom byli pozorní a zbožní, musíme vyvinout více úsilí. Následuje několik rad, které vám mohou pomoci účastnit se mše online s větší zbožností.

1. Je-li to možné, nesledujte mši sami. Buďte s rodinou nebo s některým ze svých sourozenců či dětí. V jednotě je síla a budete se moci snadněji soustředit. Vyberte si mši, která vám z hlediska času vyhovuje nejlépe a proměňte tuto dobu na rodinnou událost.

2. Dbejte na úpravu místnosti: vedle televize nebo počítače můžete položit kříž nebo obrázek Panny Marie.

3. ... a oblečení: na mši se správně oblečte. Pyžamo je na spaní a sportovní souprava na sportování.

4. Chovejte se, jako byste byli v kostele: při čtení evangelia si stoupněte, při proměňování klekněte atd. Gesta jsou důležitá.

5. V okamžiku přijímání se modlete duchovní přijímání: pomoci může to, co se modlil svatý Josemaría (Chtěl bych tě, Pane, přijmout s takovou čistotou, pokorou a oddaností, s jakou tě přijala tvá nejsvětější Matka, s duchem a horlivostí svatých.), nebo jiná modlitba.

6. Nespěchejte: hodnota mše je nezměrná a právě v těchto chvílích se máme modlit za mnoho věcí. Po mši setrvejte chvíli v klidu a proste Boha za všechny zemřelé, nemocné, zdravotníky a vládu, a samozřejmě za církev, papeže, biskupy a farnost.

A chcete-li tyto okamžiky dále prohloubit, přečtěte si více o mši, jejích částech, liturgických úkonech, například článek Svátost eucharistie.