30. září: Děkovné mše v Římě

Byly slouženy dvě děkovné mše. První sloužil v Lateránské bazilice kardinál Agostino Vallini (generální vikář Svatého otce pro římskou diecézi), druhou v bazilice Panny Marie Sněžné kardinál Santos Abril y Castelló (arciděkan této baziliky).