Mons. Echevarría: „tvář blahoslaveného Álvara vyzařovala pokoj, radost, přátelství a touhu sloužit“

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, slavil na počest blahoslaveného Álvara v bazilice svatého Evžena (Řím) slavnostní mši za účasti tisíců římských obyvatel. Další obřady se konaly v mnoha zemích celého světa.

V kázání prelát řekl, že Álvaro del Portillo „vzal vážně povolání ke svatosti, které Pán adresuje všem lidem, každému podle jeho okolností“, a právě kvůli tomu „dnes děkujeme Bohu, že ho naplnil duchem pravdy a lásky“.

Mons. Echevarría především poukazoval na lásku, kterou první prelát Opus Dei choval k církvi a papeži. A připomněl u příležitosti nedávného blahořečení dona Álvara několik slov papeže Františka: „Zvláště vynikala jeho láska k církvi, snoubenky Kristovy, které sloužil se srdcem odpoutaným od světských zájmů a nesvárů, vstřícný ke všem lidem, u kterých hledal jen to pozitivní, to co spojuje a na čem se dá budovat. Nikdy si nestěžoval, nekritizoval, ani ve chvílích obtížných, ale vždy, jak se tomu naučil od svatého Josemaríi, odpovídal modlitbou, odpuštěním, pochopením a upřímnou láskou“ (Dopis papeže Františka Mons. Javierovi Echevarríovi u příležitosti blahořečení Álvara del Portilla).

Blahoslavený Álvaro - dodal prelát Opus Dei - „nás učil mnoha věcem; mezi jiným žít v úplném spojení s vůlí Boží, jak se to naučil od svatého Josemaríi. To byl původ jeho pokoje, který dokázal nakazit druhé lidi. Rád vzpomínám na tvář dona Álvara, která vyzařovala pokoj, radost, přátelství a touhu sloužit; mnozí lidé před laskavou tváří tohoto blahoslaveného začali hlouběji přemýšlet o podobě Krista, který k sobě přitahoval celé zástupy“.