1. října: Audience u papeže Františka

Papež František vyzval 15.000 poutníků, kteří přijeli do Říma v souvislosti s blahořečením Álvara del Portillo, aby se obrátili k novému blahoslavenému: "Nechť vám jeho přímluva a příklad pomáhají velkoryse odpovídat na Boží volání ke svatosti a apoštolátu."