Počet článků: 91

Poselství preláta (14. června 2022)

U příležitosti zakončení Roku rodiny se prelát Opus Dei zamýšlí nad důležitostí instituce rodiny v církvi a ve společnosti.

Pastýřské listy

Poselství preláta (24. května 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom radosti a utrpení ve světě vnímali jako své vlastní a v tomto květnovém měsíci se zvláště obraceli na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (23. března 2022)

Prelát Opus Dei sděluje, že 25. března zveřejní dopis o věrnosti, a zve nás, abychom se připojili k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které Svatý otec provede v tentýž den.

Pastýřské listy

Dopis preláta (19. března 2022) | Věrnost

Prelát Opus Dei uvažuje v pastoračním dopise o některých stránkách věrnosti Ježíši Kristu a o povolání do Díla podle učení svatého Josemaríi.

Pastýřské listy

Poselství preláta: Modlitbou a postem za mír v jednotě

Prelát Opus Dei nás zve, abychom se modlitbou a postem za mír připojili k výzvě papeže Františka.

Pastýřské listy

Poselství preláta (14. února 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom se opětovně modlili za projekt územní reorganizace regionů a za nové apoštolské podněty a také děkovali za výročí, která si budeme připomínat 14. února.

Pastýřské listy

Poselství preláta (18. ledna 2022)

Od 18. do 25. ledna se celá církev modlí za jednotu křesťanů. V poselství prosí prelát Opus Dei o modlitby na tento úmysl.

Pastýřské listy

Poselství preláta (15. prosince 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom o letošních Vánocích přinášeli radost z Ježíšova narození těm nejpotřebnějším a lidem kolem nás.

Pastýřské listy

Poselství preláta (25. listopadu 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali realitu smrti s nadějí, důvěřovali Boží lásce a obraceli se na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. září 2021)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom oživili své spojení s naším Pánem skrze kříž.

Pastýřské listy