Number of articles: 75

Poselství preláta (19. března 2021)

U příležitosti zahájení Roku rodiny a slavnosti svatého Josefa nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom věnovali zvláštní péči našemu domovu a také abychom vyšli vstříc druhým rodinám a lidem v nouzi.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. února 2021)

Na začátku postní doby nás Mons. Ocáriz zve, abychom se prostřednictvím půstu identifikovali na cestě chudoby s Kristem.

Pastýřské listy

Poselství preláta (30. ledna 2021)

V tomto poselství nás Mons. Ocáriz zve, abychom se svou modlitbou podíleli na projektu zaměřeném na zlepšení iniciování a koordinace apoštolských činností prelatury.

Pastýřské listy

Vánoční pozdrav preláta (2020)

Mons. Fernando Ocáriz napsal ke slavnosti Narození Ježíše Krista krátký vánoční pozdrav.

Pastýřské listy

Poselství preláta (22. listopadu 2020)

O slavnosti Krista Krále nás Mons. Ócariz zve, abychom rozjímali o slovech svatého Josemaríi, aby Kristus vládl také v nás.

Pastýřské listy

Dopis preláta (28. října 2020)

V novém pastýřském dopise uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o duchu Opus Dei a o oddanosti věřících Dílu v různých osobních okolnostech.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. října 2020)

Mons. Ocáriz nás ujišťuje o své neustálé modlitbě a blízkosti během pandemie a sděluje, že za několik dní zveřejní nový pastýřský list.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. září 2020)

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení blahoslaveného Álvara jako prvního nástupce sv. Josemaríi. Mons. Ócariz nás k tomuto výročí povzbuzuje k uvažování o jeho postavě jako začátku kontinuity ve věrnosti duchu Opus Dei.

Pastýřské listy

Poselství preláta (12. srpna 2020)

Víra nám pomáhá objevit dobro, které je ve všech situacích, také těch bolestných. Jak nám připomíná Mons. Ócariz, slovy sv. Pavla, „těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. července 2020)

Při zakoušení vlastní slabosti, Mons. Ócariz nám připomíná, že Kristus vyvolil své učedníky i přes znalost jejich slabostí a minulosti, ale současně při vědomí, že Duch svatý je silnější.

Pastýřské listy