Poselství preláta (15. března 2024)

S blížícím se Svatým týdnem nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme zpřítomnit Krista ve svém životě.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Blížící se Svatý týden nás již vybízí k intenzivnějšímu rozjímání o Ježíši Kristu na kříži. Pomáhá nám v tom liturgický půst, který nás stejně jako všechny rozměry křesťanského života vede ke ztotožnění se s Ježíšem. Připomínám slova, která svatý Josemaría adresoval skupině svých synů a dcer: "Ukažte jasně, kterým Kristem jste, svým životem, svou láskou, svým duchem služby, svou horlivostí v práci, svým porozuměním, svým zápalem pro duše" (13. června 1974). S pomocí milosti můžeme vždy růst v lásce, která nezůstává povrchní, ale projevuje se i v péči o druhé. Duch služby, účinná touha milovat, a to skutky, každého člověka takového, jaký je - s jeho ctnostmi i chybami -, odráží tvář Pána navzdory naší malosti.

Dalším způsobem, jak ukázat Krista, je poslušnost. Během Svatého týdne budeme přemýšlet o tom, jak se Ježíš "ponížil, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži." (Flp 2,8). Doporučuji vám, abyste pokračovali v rozjímání nad dopisem o poslušnosti, který jsem vám poslal minulý měsíc. Jak jsem řekl, potřebujeme žít inteligentní poslušnost, integrovanou do naší svobody. Tak se nenecháme strhnout událostmi, ale budeme mít srdce pozorné k tomu, co nám Bůh chce říci prostřednictvím lidí a okolností.

Za několik dní budeme slavit slavnost svatého Josefa. Když se zamýšlíme nad jeho životem, vidíme, že vedle okamžiků radosti v jeho životě nechyběl ani smutek a pochybnosti. Díky důvěře v plány, které pro něj Bůh připravil, našel štěstí, které nezávisí ani tak na vnějších věcech, jako na jeho spojení s Ježíšem a Marií. Můžeme ho prosit, aby nás naučil lépe se stýkat s Ježíšem a Marií, a tak mít sílu a radost sloužit druhým.

Spoléhám se na vaše modlitby za mé úmysly a i za práci, kterou vykonáváme se Svatým stolcem na obnově statut. Před několika týdny jsme se v přátelské a rodinné atmosféře sešli na Dikasteriu pro klérus. Svěřujte Bohu i nadále další kroky této práce s klidem a rozvahou.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 15. března 2024