Počet článků: 88

Poselství preláta (7. ledna 2023)

Prelát Opus Dei blahopřeje k novému roku a oznamuje, že mimořádný Generální kongres se bude konat od 12. do 16. dubna.

Pastýřské listy

Mons. Ocáriz posílá vánoční pozdravy

Prelát Opus Dei vyzývá své děti, aby o letošních Vánocích usilovaly o pokoj a začaly u sebe a u svých nejbližších.

Pastýřské listy

Poselství preláta (18. listopadu 2022)

Prelát Opus Dei děkuje Bohu za svou cestu do Mexika a vybízí k modlitbě s důvěrou a přirozeností Božích dětí.

Pastýřské listy

Dopis preláta (6. října 2022)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v první polovině roku 2023 svolá mimořádný Generální kongres, který upraví Stanovy Díla dle pokynů motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. září 2022)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom dali do středu našeho života svatostánek.

Pastýřské listy

Poselství preláta (12. srpna 2022)

U příležitosti obnovení zasvěcení díla - 15. srpna - Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom si uchovali živou touhu po svatosti a apoštolátu, která je vyjádřena každodenní radostnou a nadějnou věrností.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. července 2022)

Prelát Opus Dei připomíná jeden z důvodů radosti, které zažil během nedávných cest v různých městech světa.

Pastýřské listy

Poselství preláta (14. června 2022)

U příležitosti zakončení Roku rodiny se prelát Opus Dei zamýšlí nad důležitostí instituce rodiny v církvi a ve společnosti.

Pastýřské listy

Poselství preláta (24. května 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom radosti a utrpení ve světě vnímali jako své vlastní a v tomto květnovém měsíci se zvláště obraceli na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (23. března 2022)

Prelát Opus Dei sděluje, že 25. března zveřejní dopis o věrnosti, a zve nás, abychom se připojili k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které Svatý otec provede v tentýž den.

Pastýřské listy