Počet článků: 112

Jak jsou jmenováni spolupracovníci?

Jmenování osoby, která si přeje být spolupracovníkem, se uskutečňuje na základě návrhu člena Opus Dei.

Spolupracovníci

Kdo jsou spolupracovníci Opus Dei?

Spolupracovníci jsou muži a ženy, kteří sice nejsou členy prelatury Opus Dei, ale různými způsoby podporují její apoštoláty.

Spolupracovníci

Co znamená být spolupracovníkem Opus Dei?

Úlohou spolupracovníků je duchovně nebo materiálně podporovat apoštolské iniciativy díla.

Spolupracovníci

Znak spolupracovníků

Zapálená olejová lampa a kříž jsou znakem spolupracovníků Opus Dei: tento znak odráží jejich poslání v Opus Dei.

Spolupracovníci

Budovat mosty v dialogu s těmi, kdo mají jiné smýšlení

17. a 18. ledna 2023 se konalo tradiční setkání „Dny pastoračních otázek v Castelldaura“ s heslem „Víra v diskuzi o kultuře“. Přibližně stovka kněží z Katalánska se zamýšlela nad dialogem mezi vírou, rozumem a kulturou. Vystupující vzpomněli na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI. a jeho velký intelektuální přínos na poli dialogu mezi vírou a rozumem.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Přednáška Roberta kardinála Saraha pro kněze v kostele sv. Prokopa v Sázavě

Robert Kardinál Sarah, emeritní prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, navštívil v září tohoto roku Českou republiku. Kromě dalších aktivit měl pan kardinál 18. září setkání ve vzdělávacím centru Palouček a 19. září setkání v kostele sv. Prokopa v Sázavě.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Mohou spolupracovníci získat odpustky?

V určitých dnech, které souvisí s dějinami Díla, mohou věřící a spolupracovníci získat plnomocné odpustky. Papež František rozhodl, že spolupracovníci Opus Dei je mohou získat 2. října a 14. února.

Spolupracovníci

Ochrana mladistvých

Dle instrukcí vydaných Svatým stolcem počítá prelatura Opus Dei v České republice a na Slovensku s protokoly na zjišťování pravdivosti obvinění ze zneužívání mladistvých.

Opus Dei

„Jsem nadšeným knězem“

Kněz na ostrově - osmý z Kanárských ostrovů -, který má stěží 1000 obyvatel. V současné době je farářem v Arrecife (Lanzarote), kde se stará o dvě farnosti a všude se snaží s úsměvem přinášet evangelium.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Pracujeme společně: Nové video o spolupracovnících Opus Dei

Lidé z celého světa vyprávějí, co znamená být spolupracovníkem Opus Dei a jak jim to pomáhá v běžném životě.

Spolupracovníci