Co znamená být spolupracovníkem Opus Dei?

Úlohou spolupracovníků je duchovně nebo materiálně podporovat apoštolské iniciativy díla.

Duchovní pomoc má konkrétní podobu: je to modlitba, pokud možno každodenní, za Opus Dei a jeho apoštoláty.

Hmotné příspěvky spočívají v podpoře některé apoštolské iniciativy prelatury při její práci nebo ve finanční pomoci. Kromě toho se ti, kdo si to přejí, účastní prostředků křesťanské formace, které prelatura nabízí.