Jak jsou jmenováni spolupracovníci?

Jmenování osoby, která si přeje být spolupracovníkem, se uskutečňuje na základě návrhu člena Opus Dei.

Po schválení návrhu osobou odpovědnou za apoštolskou činnost v daném místě je zájemci oznámeno datum jmenování. Ještě téhož dne může katolický spolupracovník získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.

Politika ochrany osobních údajů - informační doložka